Minilex - Lakipuhelin

Oikeustoimikelpoisuuden arviointi lääkärintodistuksen perusteella

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeustoimikelpoisuudella tarkoitetaan kelpoisuutta tehdä erilaisia oikeustoimia. Oikeustoimilla perustetaan, muutetaan ja kumotaan oikeuksia. Näistä yleisimmät ovat kauppa, vaihto ja lahja. Kaikilla henkilöillä ei kuitenkaan ole oikeutta tehdä oikeustoimia. Näin on esimerkiksi silloin kun henkilö on kykenemätön huolehtimaan itsestään ja taloudellisista asioistaan ja sen vuoksi julistettu vajaavaltaiseksi ja näin ollen hänelle on määrätty edunvalvoja. Tällainen henkilö ei voi vapaasti määrätä omaisuudestaan.

Vajaavaltaisen henkilökohtainen tila on pyrittävä varmistamaan todella huolellisesti. Käytännössä mahdollisen edunvalvonnan tarpeen ja samalla oikeustoimikelpoisuuden selvittäminen tapahtuvat lääkärintodistuksella ja -lausunnolla. Ne ovat keskeisiä edunvalvonnan todellisen tarpeen selvittämiseksi. Asia on toisaalta toinen silloin, kun henkilö itse ilmoittaa tarvitsevansa edunvalvontaa. Tällöinkin on kuitenkin selvitettävä, vastaako edunvalvonta henkilön omaa todellista, vai jonkun muun tahtoa. Edunvalvoja voidaan myös kuitenkin määrätä toimimaan henkilön eli päämiehen rinnalla, yhteistyössä hänen kanssaan. Edunvalvojan määrääminen ei siten merkitse automaatiisesti kaiken toimintavapauden menttämistä. Lisäksi on tärkeää selvittää, ymmärtääkö päämies käsillä olevien asioiden merkityksen. Jos hän ymmärtää, edunvalvojaa ei liene tarpeellista kaikissa tapauksissa määrätä. Jos hän taas ei ymmärrä käsillä olevan asian merkitystä, silloinkin on selvitettävä, onko lievempiä keinoja kuin edunvalvojan määrääminen. Vajaavaltaiseksi julistaminen on kovakätisin keino rajoittaa henkilön oikeustoimikelpoisuutta. Tällöin määräykselle on oltava vakavat perustelut, joiden tulee selkeästi tulla ilmi lääkärinlausunnosta, joka on määräyksen perusteena.

Jos edunvalvonta-asiaa ratkaistaan tuomioistuimessa, lääkärintodistuksella voi olla merkittäväkin painoarvo harkittaessa henkilön oikeustoimikelpoisuutta ja sen mahdollista rajoittamista. Kuitenkin harkinta on tuomioistuimen käsissä ja se tekee päätöksensä harkittuaan tarkkaan asiassa esitettyä selvitystä.

Lääkärinlausunnon tulisi antaa vastaus kysymykseen, joka on keskeinen edunvalvonnan tarpeen kannalta: kykeneekö henkilö huolehtimaan omasta edustaan sekä varallisuudestaan. On myös selvitettävä, onko edunvalvonta ainoa keino suojata henkilöä, vai onko olemassa lievempiä keinoja turvata henkilön etuja, kuten toimintakelpoisuuden rajoittaminen. Lausunnon laativan lääkärin on siis huolellisesti tarkastettava henkilön olot ja varmistuttava, että edunvalvonnan määrääminen on juuri kyseisen henkilön kannalta paras ratkaisu. Lääkärin on suhtauduttava vakavasti tällaisiin lausuntopyyntöihin.

Lakimiehemme avustavat toimenpiteissä liittyen edunvalvonnan aloittamiseen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa