Minilex - Lakipuhelin

Mitä vajaavaltainen ei saa tehdä?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vajaavaltaisella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta henkilöä sekä 18 vuotta täyttänyttä henkilöä, joka on julistettu vajaavaltaiseksi. Vajaavaltaisen asioita hoitaa edunvalvoja. Vajaavaltaisen oikeuksista ja edunvalvojista säädetään laissa holhoustoimesta, jota kutsutaan yleensä holhoustoimilaiksi. Holhoustoimilaissa määritellään, mitä vajaavaltainen saa tehdä ja mitä hän ei saa tehdä.

Vajaavaltainen ei saa itse vallita omaisuuttaan eikä tehdä sopimuksia tai muita oikeustoimia, jollei laissa toisin säädetä. Vallintaoikeus tarkoittaa yksinkertaistaen oikeutta tehdä omaisuuteen liittyviä oikeudellisia päätöksiä, kuten esimerkiksi esineen myyminen. Oikeustoimella puolestaan tarkoitetaan yleisesti ottaen mitä tahansa tahdonilmaisua, jolla perustetaan tai muutetaan oikeussuhteita. Esimerkiksi velan ottaminen on oikeustoimi. Vajaavaltainen ei siis lähtökohtaisesti saa tehdä itseensä tai omaisuuteensa liittyviä oikeudellisia päätöksiä.

Tähän pääsääntöön on kuitenkin poikkeuksia. Vajaavaltaiseksi julistettu voi yleensä itse päättää henkilöään koskevasta asiasta, jos hän kykenee ymmärtämään asian merkityksen. Henkilöä koskevilla asioilla voidaan tarkoittaa esimerkiksi sairaalahoitoon suostumista. On huomattava, että tämä poikkeus koskee vain vajaavaltaiseksi julistettuja, eli se ei koske alaikäisiä henkilöitä. Alaikäisten kohdalla tällaiset henkilöä koskevat päätökset tekee lähtökohtaisesti huoltaja. Lapsen huoltoa koskeva lainsäädäntö määrittelee sen, missä määrin alaikäinen saa vaikuttaa näihin päätöksiin.

Toinen poikkeus pääsääntöön on se, että vajaavaltainen voi tehdä oikeustoimia, jotka ovat olosuhteisiin nähden tavanomaisia ja merkitykseltään vähäisiä. Tämä poikkeus koskee sekä alaikäisiä että vajaavaltaiseksi julistettuja. Vajaavaltainen saa siis tehdä esimerkiksi tavanomaisia ruokaostoksia. Vajaavaltaisella on lisäksi oikeus määrätä siitä, minkä hän on vajaavaltaisuuden aikana omalla työllään ansainnut.

Vaikka vajaavaltainen olisi tehnyt oikeustoimen, kuten kaupan, jota hän ei lain mukaan olisi saanut tehdä, edunvalvoja voi kuitenkin hyväksyä oikeustoimen jälkeenpäin. Tällöin oikeustoimesta tulee sitova. On myös mahdollista, että vajaavaltainen henkilö hyväksyy oikeustoimen tultuaan itse täysivaltaiseksi. Siten esimerkiksi alaikäinen voi hyväksyä itse tekemänsä oikeustoimen täysi-ikäiseksi tultuaan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa