Minilex - Lakipuhelin

Mitä tarkoittaa juridisesti vajaavaltainen?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Juridisesti vajaavaltaisia ovat kaikki alaikäiset sekä ne täysi-ikäiset, jotka on julistettu vajaavaltaiseksi. Vajaavaltaiseksi julistamisen edellytyksistä sekä vajaavaltaisen oikeuksista säädetään holhoustoimesta annetussa laissa eli ns. holhoustoimilaissa.

Vajaavaltaisuus tarkoittaa, että henkilöllä ei ole lähtökohtaisesti oikeutta itse vallita omaisuuttaan eikä tehdä sopimuksia tai muita oikeustoimia. Toisin sanoen vajaavaltainen ei saa esimerkiksi myydä omaisuuttaan tai tehdä ostoksia.

On kuitenkin joitain oikeustoimia, joita myös vajaavaltaisella on lupa tehdä. Ensinnäkin vajaavaltainen saa tehdä tavanomaisia ja merkitykseltään vähäisiä oikeustoimia. Vajaavaltainen saa myös määrätä omalla työllään ansaitsemastaan omaisuudesta, jos sen on ansaittu vajaavaltaisuuden aikana. Lisäksi lain mukaan vajaavaltaiseksi julistettu saa päättää henkilöään koskevista asioista, eli esimerkiksi omaan terveydenhuoltoonsa liittyvistä asioista.

Vajaavaltaiseksi julistamiselle on asetettu laissa ankarat edellytykset. Ennen vajaavaltaiseksi julistamista on kokeiltava lievempiä keinoja, kuten esimerkiksi sitä, että henkilö tekee tietyt oikeustoimet vain yhdessä edunvalvojan kanssa. Jos tämä ei riitä, voidaan rajoittaa henkilön kelpoisuutta tehdä tietynlaisia oikeustoimia. Vajaavaltaiseksi julistaminen on viimeinen keino, jos henkilö ei kykene huolehtimaan taloudellisista asioistaan ja hänen etunsa ovat siksi vaarassa.

Vajaavaltaisen asioita hoitaa edunvalvoja. Alaikäisen edunvalvojia ovat yleensä huoltajat, ja täysi-ikäiselle vajaavaltaiseksi julistetulle edunvalvoja määrätään erikseen. Laissa on säännelty tarkasti edunvalvojan oikeuksista ja velvollisuuksista sekä edunvalvojien toiminnan valvonnasta.

Vajaavaltaisuus ei siis tarkoita, että henkilöllä ei olisi mitään sanavaltaa omissa asioissaan. Kuten edellä on tuotu esille, vajaavaltainen saa tehdä tavanomaisia oikeustoimia ja yleensä myös päättää sellaisista asioista, jotka ovat luonteeltaan henkilökohtaisia. Lisäksi lain mukaan edunvalvojan on lähtökohtaisesti kuultava päämiestä hänelle tärkeissä asioissa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa