Minilex - Lakipuhelin

Mitä oikeustoimia vajaavaltainen voi tehdä?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vaikka henkilön oikeustoimikelpoisuutta rajoitettaisiinkin, ei se tarkoita automaattisesti, etteikö vajaavaltainen olisi kelpoinen tekemään mitään oikeustoimia. Pääasiassa kuitenkin vajaavaltaiseksi julistaminen on melko järeä keino turvata henkilön etuja. Tästä syystä vähemmän rajoittavia toimenpiteitä täytyy käyttää ensisijaisesti hänen etujensa turvaamiseksi, jos ne vain ovat riittäviä. Tässä artikkelissa tarkastellaan sitä, mitä oikeustoimia vajaavaltainen henkilö voi tehdä.

Jos henkilö on julistettu vajaavaltaiseksi, lähtökohtaisesti hän ei tällöin ole kelpoinen vallitsemaan omaisuutta, tekemään sopimuksia eikä muita oikeustoimia. Pääsääntöisesti vajaavaltainen saa kuitenkin päättää itseään koskevasta asiasta, jos hän pystyy ymmärtämään asian merkityksen. Tällöin edunvalvoja ei siis voi päättää tällaisesta asiasta, jos henkilö itse vain ymmärtää asian merkityksen. Henkilöä itseään koskevia asioita voivat olla esimerkiksi passin ja henkilökortin hakeminen, hakemuksen tai ilmoituksen tekeminen nimen muuttamiseksi ja suostumuksen antaminen lääkinnällisiin toimenpiteisiin.

Vajaavaltainen on myös kelpoinen määräämään siitä, minkä hän on vajaavaltaisuuden aikana työllään ansainnut, sekä siitä omaisuudesta, jonka edunvalvoja hänen vallittavakseen on antanut. Myös näiden tuotoista vajaavaltaisella on oikeus määrätä. Edellä mainitun lisäksi vajaavaltainen saa tehdä myös oikeustoimia, jotka olosuhteisiin nähden ovat tavanomaisia ja merkitykseltään vähäisiä.

Lainsäädännössä ei ole otettu kantaa siihen, mitä on pidettävä merkitykseltään vähäisenä oikeustoimena. Kuitenkin kuluttajariitalautakunnan mukaan huomiota on tältä osin kiinnitettävä esimerkiksi tehdyn ostoksen hintaan, laatuun, kauppahinnan suoritustapaan ja muihin sovittuihin ehtoihin. Alaikäisen kohdalla myös lapsen ikä ja kehitystaso ovat merkityksellisiä seikkoja.

Mikäli vajaavaltainen on kuitenkin tehnyt oikeustoimen, johon hänellä ei ole kelpoisuutta, ei tämä oikeustoimi lähtökohtaisesti sido vajaavaltaista. Tähän on kuitenkin poikkeuksia, joista voi kysyä lisää esimerkiksi lakipuhelimesta. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa