Minilex - Lakipuhelin

Mikä on seksuaalirikos?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rikoslaissa seksuaalirikos määritellään henkilön seksuaalista itsemääräämisoikeutta tai lapsen normaalia kehitystä loukkaavaksi teoksi. Seksuaalirikoksissa keskeisessä roolissa on pakottaminen tai houkutteleminen johonkin toimintaan, johon teon kohde eli uhri, ei välttämättä halua. Lapsen kohdalla haluamisellakaan ei välttämättä ole merkitystä, mikäli teko loukkaa lapsen normaalia kehitystä. Seksuaalisen itsemääräämisoikeuden loukkaamisella tarkoitetaan toisen pakottamista seksuaaliseen toimintaan, johon hän ei suostu oma-aloitteisesti. Seksuaalista toimintaa voi olla sukupuoliyhteys, toisen koskettelu tavalla, joka loukkaa henkilön seksuaalista itsemääräämisoikeutta tai muu seksuaalinen teko, jossa tekijä ja kohteena oleva henkilö teko-olosuhteet huomioon ottaen ovat seksuaalisia.

Lapsen normaalia kehitystä loukkaava teko kattaa seksuaaliset teot alaikäiselle, sekä seksuaalipalvelujen ostamisen alaikäiseltä. Myös seksuaalisen materiaalin näyttäminen nuorelle, tai hänestä seksuaalisen materiaalin ottaminen tai hallussapito on seksuaalirikos. Näihin tekoihin alaikäisen houkutteleminen on seksuaalirikokseksi luokiteltu. Tarkoituksena on madaltaa seksuaalirikokseksi määrittelemisen kynnystä alaikäisten kohdalla, ettei heidän normaali kehityksensä kärsi. Alaikäisenä, nuorena ja lapsena on seksuaalirikoksissa käytetty alle 18-vuotiasta henkilöä.

Seksuaalinen itsemääräysoikeus on turvattu perustuslailla perusoikeutena, sekä ihmisoikeutena. Perusoikeutena oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen kattaa suojan muun muassa seksuaaliselta pakottamiselta. Sen lisäksi että perusoikeus suojaa kaikkia henkilöitä Suomessa, lasten kohdalla myös yleissopimus lasten oikeuksista laajentaa suojaa alaikäisten osalta. Sopimuksella suojataan lapsia esimerkiksi joutumiselta aikuisten seksuaalisen tyydytyksen välineeksi. Yleissopimus on voimassa sen ratifioineissa, eli osaksi lainsäädäntöään ottaneissa valtioissa, jotka täten sitoutuvat suojelemaan lapsia kaikilta seksuaalisen riiston ja hyväksikäytön muodoilta. Suomessa Yleissopimuksen sisältö on ratifioitu lastensuojelulakiin, jonka tarkoituksena on suojella lasten normaalia kehitystä ja turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön.

Seksuaalirikoksien rangaistukset ovat välillä sakkorangaistus lievimpänä mahdollisena ja törkeimmistä teoista enimmäisrangaistuksena on kymmenen vuoden vankeusrangaistus. Yritykseksi jääneet seksuaalirikokset ovat rangaistavia, lukuunottamatta seksuaalista ahdistelua.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa