Minilex - Lakipuhelin

Mikä on rikoslaki?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rikoslaki on laki, joka käsittää Suomen voimassa olevan rikosoikeudellisen sääntelyn. Voimassa oleva rikoslaki on peräisin vuodelta 1889, mutta lakia on toki modernisoitu useaan otteeseen.

Rikoslaki sisältää yleisen osan ja erityisen osan. Rikoslain erityinen osa sisältää varsinaiset rikossäännökset. Kaikilla rikossäännöksillä on yhteinen rakenne. Rikossäännös muodostuu rikoksen nimestä, rikoksen tunnusmerkistöstä eli rikokseksi määritellyn teon kuvauksesta sekä rangaistussäännöksestä.

Rangaistussäännös kertoo, seuraako rikoksesta sakkorangaistus vai vankeusrangaistus ja kuinka ankara rangaistus rikoksesta on mahdollista tuomita. Rikoslain yleinen osa sisältää niin kutsutut rikosoikeuden yleiset opit, jotka määrittelevät rikosvastuun yleisiä edellytyksiä ja jotka koskevat kaikkia rikoslaissa määriteltyjä rikoksia. Rikosvastuun yleisiä edellytyksiä ovat muun muassa laillisuusperiaate ja syyntakeisuus. Vastuuvapausperusteita puolestaan ovat muun muassa hätävarjelu ja pakkotila. Rikoslain yleinen osa sisältää lisäksi säännökset muun muassa rikoskumppanuudesta, avunannosta ja yllytyksestä rikokseen, rikosten vanhentumisesta ja oikeushenkilön rangaistusvastuusta.

Rikoslaki määrittelee sen, mitkä teot ovat rikoksia ja minkälainen rangaistus rikoksen tekemisestä seuraa. Rikoslain avulla pyritään ehkäisemään rikoksia ennalta ja vähentämään rikoksista aiheutuvia haittoja.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa