Minilex - Lakipuhelin

Matkustajan tekemä virheilmoitus valmismatkasta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Virheilmoitus on matkustajan kannalta tärkeä oikeussuojakeino. Mikäli matkustaja ei tee virheilmoitusta kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita, hän ei voi enää vedota virheeseen ollenkaan. Virheilmoitus voidaan tehdä sekä suullisesti että kirjallisesti. Jos matkakohteessa ei ole matkanjärjestäjän edustajaa, virheilmoitus voidaan tehdä elinkeinonharjoittajalle, jota matkanjärjestäjä on käyttänyt apunaan ja jonka suorituksessa virhe ilmenee. Kohtuullisen ajan pituutta arvioitaessa otetaan huomioon se, mitkä mahdollisuudet matkustajalla on käytännössä ollut tehdä virheilmoitus sekä virheen laatu ja matkanjärjestäjän tarve saada siitä tieto. Siksi vuoksi virheestä, joka voitaisiin viivytyksettä korjata matkan aikana, tulisi myös ilmoittaa jo matkan aikana. Jos matkustaja ei ilmoita tällaisesta virheestä matkakohteessa, voidaan hänen katsoa hyväksyneen matkanjärjestäjän suorituksen ja menettäneen oikeutensa vedota virheeseen enää matkan jälkeen.

Mikäli matkanjärjestäjän tai sopimuksen täyttämisessä mukana ollut muu taho, kuten hotellinpitäjä tai kuljetuksen suorittaja, on menetellyt törkeän huolimattomasti, kunnianvastaisesti tai arvottomasti, on matkustajalla mahdollisuus tehdä ilmoitus vielä kohtuullisen ajan kulumisen jälkeenkin. Matkanjärjestäjän huolimattomuus voi olla törkeää, jos matkanjärjestäjä esimerkiksi laiminlyö varata matkustajalle paikan kuljetusvälineeseen tai majoitustiloihin. Kunnianvastaisesta ja arvottomasta menettelystä voi olla kysymys esimerkiksi silloin, kun matkanjärjestäjä ei ennen matkaa ilmoita matkustajalle tiedossaan olevasta seikasta, jonka vuoksi matkaa ei voida toteuttaa sovitulla tavalla.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa