Minilex - Lakipuhelin

Matkanvälittäjä ja markkinointi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Valmismatkoihin sovelletaan yleisiä kulutushyödykkeiden markkinointia koskevia säännöksiä. Matkanvälittäjä ei saa käyttää markkinoinnissa hyvän tavan vastaista tai muutoin kuluttajien kannalta sopimatonta menettelyä. Aina sopimatonta on esimerkiksi sellainen markkinointi, josta puuttuu kuluttajien terveyden tai taloudellisen turvallisuuden kannalta tarpeellisia tietoja. Markkinoinnista on lisäksi käytävä selkeästi ilmi sen kaupallinen tarkoitus ja se, kenen lukuun markkinointi toteutetaan. Totuudenvastaisten tai harhaanjohtavien tietojen antaminen markkinoinnissa on kielletty.

Lisäksi matkanjärjestäjän tai -välittäjän on ennen matkapakettisopimuksen tekemistä annettava matkustajalle vakiomuotoisesti tiedot matkustajan lakiin perustuvista oikeuksista sekä tiedot matkanjärjestäjästä ja välittäjästä, tarjottavien matkapalvelujen pääominaisuuksista, matkapaketin kokonaishinnasta ja mahdollisista lisäkustannuksista ja maksuehdoista sekä vaadittujen matkustajien vähimmäismäärästä ja seurauksista, jos matkustajien vähimmäismäärä ei täyty määräaikaan mennessä. Lisäksi tietoa tulee antaa matkustusasiakirjoista, matkustajan oikeudesta peruuttaa sopimus ennen matkan alkamista sekä pakollisesta tai vapaaehtoisesta matkavakuutuksesta.

Matkustajille on myös annettava mm. matkanjärjestäjän tarkemmat tiedot ja yhteystiedot sekä tiedot matkakohteesta- tai kohteista, matkareitistä ja oleskeluajoista päivämäärineen ja, jos matkapakettiin kuuluu majoitus, yöpymisten lukumäärä. Lisäksi matkustajille tulee antaa tiedot kuljetusvälineistä, niiden luonteesta ja luokasta sekä lähtö- ja paluupaikasta ja ajasta tai vähintäänkin arvio niistä. Matkustajille tulee myös kertoa matkan aikana tehtävistä pysähdyksistä kestoineen sekä majoituksen sijainti ja pääpiirteet. Myös ateriasuunnitelmasta ja matkapaketin hintaan sisältyvistä retkistä ja palveluista tulee kertoa. Matkapalvelun suorittamiskieli tulee kertoa, jos se on tarpeellista ja samoin paketin kokohinta veroineen ja lisämaksuineen ja muine kustannuksineen tai sitten tiedot lisäkustannusten tyypistä. Matkustajalle tulee myös kertoa tiedot maksamisesta, mahdollisesta etumaksusta tai vakuudesta ja peruutusmaksusta. Lisäksi tulee antaa tiedot siitä, sopiiko matka liikuntarajoitteisille ja pyynnöstä matkustajalle tulee antaa myös täsmälliset tiedot matkapaketin soveltuvuudesta tietyn matkustajan tarpeet huomioiden.

Ennakkotiedot on annettava selkeästi, ymmärrettävästi ja näkyvästi. Jos ne annetaan kirjallisesti, tulee niiden olla helposti luettavassa muodossa. Vakiomuotoiset tiedot annetaan kuitenkin lomakkeella ellei sopimusta tehdä puhelimitse. Etukäteen kirjallisesti tai sähköisesti ilmoitetut sopimusehdot ja muut tiedot sitovat matkanjärjestäjää. Ehtoja ja muita tietoja saa kuitenkin muuttaa, jos matkanjärjestäjä on nimenomaisesti varannut itselleen oikeuden muutoksiin ja ilmoittanut muutoksesta selkeästi matkustajalle ennen sopimuksen päättämistä tai jos muutoksesta on myöhemmin sovittu.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa