Minilex - Lakipuhelin

Matkanvälittäjä ja markkinointi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Valmismatkoihin sovelletaan yleisiä kulutushyödykkeiden markkinointia koskevia säännöksiä. Matkanvälittäjä ei saa käyttää markkinoinnissa hyvän tavan vastaista tai muutoin kuluttajien kannalta sopimatonta menettelyä. Aina sopimatonta on esimerkiksi sellainen markkinointi, josta puuttuu kuluttajien terveyden tai taloudellisen turvallisuuden kannalta tarpeellisia tietoja. Markkinoinnista on lisäksi käytävä selkeästi ilmi sen kaupallinen tarkoitus ja se, kenen lukuun markkinointi toteutetaan. Totuudenvastaisten tai harhaanjohtavien tietojen antaminen markkinoinnissa on kielletty.

Matkanvälittäjä vastaa matkustajalle annettavista tiedoista ja sopimuksen täyttämisestä samalla tavoin kuin matkanjärjestäjä. Tällaista vastuuta ei kuitenkaan synny, jos matkanvälittäjä toimii sellaisen matkanjärjestäjän lukuun, jolla on toimipaikka Suomessa. Lisäksi matkustajan on sopimusta tehtäessä täytynyt olla selvillä tästä sekä tämän seikan vaikutuksesta hänen oikeuksiinsa.

Jos matkanvälittäjä on valmismatkaa markkinoidessaan laatinut siitä matkustajien saataville esitteen, on esitteestä käytävä ilmi valmismatkalaissa säädetyt seikat. Esitteen voimassaoloaika, matkanjärjestäjän nimi ja yhteystiedot sekä muun muassa seuraavat matkaa koskevat tiedot on mainittava esitteessä:

  • matkan hinta ja siihen sisältyvät palvelut
  • matkan kohde ja kesto
  • lähdön ja paluun päivämäärät sekä paikat
  • kulkuväline sekä majoituksen muoto, sijainti ja mukavuustasoa kuvaava luokitus
  • yleiset tiedot tarvittavista matkustusasiakirjoista

Valmismatkasopimukseen sovellettavat ehdot on otettava esitteeseen tai pidettävä ne muulla tavoin matkustajan saatavilla kirjallisina tai sähköisesti siten, että matkustaja voi tallentaa ne. Esitteessä tai muuten etukäteen ilmoitetut sopimusehdot ja muut tiedot sitovat matkanvälittäjää, ellei matkanvälittäjä nimenomaisesti ole varannut oikeutta muutoksiin ja ilmoittanut muutoksesta selkeästi matkustajalle ennen sopimuksen päättämistä.

Minilexin lakimiehet auttavat mielellään valmismatkoihin liittyvissä kysymyksissä. 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa