Minilex - Lakipuhelin

Matkanjärjestäjän vahingonkorvausvastuu


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Matkustajalla on oikeus vahingonkorvaukseen matkanjärjestäjän virheestä aiheutuneista henkilö-, esine-, ja varallisuusvahingosta. Matkanjärjestäjän vahingonkorvausvastuu koskee vain tilanteita, joissa virhe tai vahinko johtuu matkanjärjestäjän tai matkanjärjestäjän sopimuksen täyttämisessä apunaan käyttämän muun elinkeinonharjoittajan huolimattomuudesta. Matkanjärjestäjä voi siis vapautua korvausvelvollisuudestaan, mikäli hän osoittaa, ettei huolimattomuutta ollut hänen puolellaan. Matkanjärjestäjä ei vastaa ylivoimaisen esteen tai muun odottamattoman tilanteen, aiheuttamasta mahdollisesta vahingosta.

Matkustajalla on myös samoin perustein korvaukseen myös matkatavaroiden kuljetuksen viivästymisestä johtuvasta tavaroiden käytön estymisestä, jos siitä on viivästyksen kesto ja muut seikat huomioon ottaen katsottava aiheutuneen haittaa matkustajalle.
Vastuunrajoitusehtoa voidaan käyttää vain, mikäli matka on hankittu pääasiassa muuhun kuin yksityiseen tarkoitukseen, eli esimerkiksi jos hankittu matka liittyy liiketoimintaan tai ammatinharjoittamiseen, voidaan vastuunrajoitusehtoa käyttää. On huomioitava, ettei vastuuta voi rajoittaa henkilövahinkoihin liittyen vaan ainoastaan esine-, ja varallisuusvahingot voivat tulla rajoituksen piiriin. Matkanjärjestäjä saa siis sopimusehdoissa rajoittaa korvausvastuutaan esine- ja varallisuusvahingosta vain, jos valmismatka on hankittu pääasiassa muuhun kuin yksityiseen tarkoitukseen. Vastuunrajoitus ei saa olla matkustajan kannalta kohtuuton.
Vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos se on kohtuuton ottaen huomioon matkustajan mahdollinen myötävaikutus, matkanjärjestäjän mahdollisuudet ennakoida ja estää vahingon syntyminen sekä muut olosuhteet.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa