Minilex - Lakipuhelin

Matkanjärjestäjän oikeus valmismatkan peruuttamiseen


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Matkanjärjestäjällä on joissakin tapauksissa oikeus peruuttaa matka. Vähäisen osanottajamäärän takia matka voidaan peruuttaa vain siinä tapauksessa, matkanjärjestäjä on esitteessä tai sopimusehdoissa maininnut matkan toteuttamisen riippuvan osanottajamäärästä. Lisäksi esitteessä tai sopimusehdoissa on tullut mainita ajankohta, jolloin peruuttamisesta viimeistään ilmoitetaan.

Matka voi tulla peruutetuksi myös matkanjärjestäjän ylivoimaisen esteen tapauksissa. Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, jos matkanjärjestäjän mahdollisuudet toteuttaa matka sovitulla tavalla ovat sopimuksen päättämisen jälkeen olennaisesti vaikeutuneet matkakohteessa tai sen läheisyydessä ilmenneiden sotatoimien, luonnonmullistuksen, lakon tai vastaavan tilanteen takia taikka jos matkaa ei muusta odottamattomasta syystä voida toteuttaa vaarantamatta matkustajan henkeä tai terveyttä.

Jos ylivoimainen este syntyy matkan aikana, matkanjärjestäjällä on oikeus keskeyttää matka ja tehdä matkaohjelmaan muita välttämättömiä muutoksia. Matkanjärjestäjän on viivytyksettä matkan jälkeen palautettava matkustajalle saamatta jääneitä palveluksia vastaava osa matkan hinnasta.

Peruutustapauksissa matkustaja voi vaatia uutta matkaa peruutetun tilalle. Kyseessä on korvaava matka. Jollei uutta matkaa järjestetä, on matkanjärjestäjän palautettava viipymättä matkahinta sen maksaneelle matkustajalle. Lisäksi matkanjärjestäjä voi olla velvollinen korvamaan muitakin matkalle lähtöön välittömästi liittyneitä ja peruuttamisen johdosta hyödyttömiksi käyneitä kuluja matkustajalle.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa