Minilex - Lakipuhelin

Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön kriteerit

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jotta teko voisi tulla rangaistavaksi lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä, tiettyjen kriteereiden on täytyttävä. Ensimmäiseksi edellytetään sitä, että kyse on seksuaalisesta teosta. Teko voi olla sukupuoliyhteys tai muu teko, joka on tekijä ja kohteena oleva henkilö sekä teko-olosuhteet huomioon ottaen seksuaalisesti olennainen. Seksuaalinen teko voi olla siten esimerkiksi tekijän uhriin kohdistamaa viestintää tai katselua. Kriteeristön täyttyminen ei edellytä fyysistä koskettelua. Sukupuoliyhteyden lapseen käsittävä teko tulee lähtökohtaisesti aina arvioiduksi törkeänä lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä. 

Toiseksi edellytetään, että seksuaalinen teko kohdistuu alle 16- vuotiaaseen lapseen tai että tällainen lapsi saadaan tekemään seksuaalinen teko. Jos tekijä on lapsen vanhempi tai muu vanhemman asemaan rinnastuva henkilö, joka asuu lapsen kanssa samassa taloudessa, suojaikäraja on 18 vuotta. Nuorten väliset vapaaehtoiset ja tasavertaiset seksisuhteet eivät tule arvioiduksi lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä, vaikka toinen tai molemmat osapuolet olisivat alle 16- vuotiaita, jos osapuolten iässä ja henkisessä, sekä ruumiillisessa kypsyydessä ei ole suurta eroa.

Kolmanneksi kriteeristö edellyttää, että seksuaalinen teko on omiaan vahingoittamaan lapsen kehitystä. Tätä arvioitaessa merkitystä on teko-olosuhteilla ja osapuolten iällä, sekä heidän keskinäisillä suhteillaan. Kehitykselle aiheutunutta vahinkoa arvioitaessa olennaista on yleensä se, minkä ikäisestä ja kuinka kehittyneestä lapsesta on kyse. Se että kriteeristö täyttyy, ei kuitenkaan edellytä, että käsillä olevassa tapauksessa lapsen kehitys olisi tosiasiallisesti vahingoittunut, vaan riittää että lapsen kehitykselle olisi saattanut aiheutua vahinkoa seksuaalisen teon johdosta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi




Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa