Minilex - Lakipuhelin

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö kohdistuu yleensä alle 16-vuotiaisiin

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomitaan ensinnäkin se, joka koskettelemalla tai muulla tavoin tekee alle 16-vuotiaalle lapselle seksuaalisen teon, joka on omiaan vahingoittamaan tämän kehitystä, tai saa tämän ryhtymään sellaiseen tekoon. Usein tämänkaltainen teko ilmenee lapsen kosketteluna, mutta myös muunlainen, lapsen koskemattomuutta fyysisesti loukkaamaton tekotapa voi tulla kyseeseen. Esimerkki tällaisesta muunlaisesta seksuaalisesti olennaisesta teosta on lapsen houkutteleminen katsomaan sukupuoliyhdyntää tai aikuisviihdettä.

Lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomitaan myös se aikuinen, joka on sukupuoliyhteydessä kuuttatoista vuotta nuoremman lapsen kanssa, ellei tekoa katsota kokonaisuutena arvostellen törkeäksi ja siten tuomita lapsen törkeänä seksuaalisena hyväksikäyttönä. Sukupuoliyhteydellä tarkoitetaan seksuaalista tunkeutumista toisen kehoon.

Lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä ei kuitenkaan pidetä sellaisia edellä mainittuja tekoja, joissa osapuolten iässä tai henkisessä ja ruumiillisessa kypsyydessä ei ole suurta eroa. Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön kriminalisoiva säännös sisältää siis sekä niin sanottua seksuaalista suojaikärajaa koskevan säännöksen, että nuorten keskinäisiä sukupuolisuhteita koskevan rangaistavuuden rajoituksen. Tarkoituksena on ehkäistä ikäeroon tai kypsyydessä olevaan eroon perustuvan vahvemmuuden hyväksikäyttäminen lapsen saamiseksi sukupuoliyhteyteen tai seksuaaliseen tekoon. Lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön voi siis syyllistyä periaatteessa kuka tahansa rikosoikeudellisen vastuuikärajan ylittänyt henkilö, mutta rangaistavuutta on rajoitettu silloin, kun osapuolten iässä tai henkisessä ja ruumiillisessa kehityksessä on vain vähäinen ero. Tarkoitus ei ole rajoittaa yhtä kypsien ja samalla henkisellä tasolla olevien nuorten välistä kanssakäymistä.

Lisäksi lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomitaan se, joka menettelee yllä tarkoitetulla tavalla 16-vuotiasta, mutta ei 18-vuotta täyttäneen lapsen kanssa, jos tekijä on lapsen vanhempi tai vanhempaan rinnastettavassa asemassa lapseen nähden sekä asuu lapsen kanssa samassa taloudessa.

Koska valtaosa lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä tapahtuu ulkopuolisen toimesta, on tällöin sovellettava alle 16-vuotiaita koskevaa säännöstä.

Rangaistavuus edellyttää tahallisuutta. Tekijän tulee siis olla tietoinen siitä, että hän on sukupuoliyhteydessä tai tekee tässä tarkoitetun seksuaalisen teon alle 16-vuotiaan kanssa. Jos tekijä esimerkiksi lapsen kehitysvaiheen tai tapaamisolosuhteiden tai muiden seikkojen perusteella on ymmärtänyt tämän olevan alle 16-vuotias, tahallisuusvaatimuksen asettama edellytys tekijän tietoisuudelle täyttyy. Tällöin tekijän tahallisuutta ei poista esimerkiksi pelkästään se, että kumppani ilmoittaa hänelle olevansa 15 vuotta täyttänyt. Olennaista on, ovatko olosuhteet olleet sellaiset, että tekijän on täytynyt pitää varsin todennäköisenä sitä, että kumppani ei ole täyttänyt 16 vuotta.

Lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomitaan vankeusrangaistus, jonka pituus on vähintään 4 kuukautta ja enintään 6 vuotta. Myös yritys on rangaistava.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa