Minilex - Lakipuhelin

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja sen vanhentuminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rikoksen vanhenemisella tarkoitetaan sitä, että rikoksesta on kulunut niin pitkä aika, ettei siitä enää voida nostaa syytettä. Tätä kutsutaan rikoksen syyteoikeuden vanhentumiseksi.

Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön syyteoikeus vanhenee kymmenessä vuodessa, ja lisäksi tämän rikoksen osalta syyteoikeus vanhentuu aikaisintaan silloin, kun rikoksen uhri täyttää 28 vuotta. Eräissä poikkeustilanteissa vanhentumisaikaa voidaan myös jatkaa yhdellä vuodella.

Syytteen vanhentumisaika alkaa kulua rikoksen tekopäivästä, ja syyteoikeus osallisuudesta rikokseen alkaa vanhentua samana päivänä kuin syyteoikeus itse pääteosta. Jotta vanhentuminen on lain mukaan katkennut, poliisin on tullut tehdä esitutkinta, syyttäjän on tullut suorittaa syyteharkinta, ja haaste on tullut antaa vastaajalle.

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ei ole asianomistajarikos, vaan virallisen syyttäjän alainen rikos. Tämä tarkoittaa sitä, että syyttäjällä on oikeus nostaa syyte oma-aloitteisesti ilman asianomistajan eli rikoksen uhrin tai tämän huoltajan lupaa. Syyttäjän tietoisuuteen lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö saattaa tulla esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen, poliisitoimen, nuorisotoimen, palo- ja pelastusviranomaisen, seurakunnan tai muun uskonnollisen yhteisön, opetuksen ja koulutuksen järjestäjän sekä sosiaali- tai terveyspalvelujen tuottajan kautta, joilla on velvollisuus tehdä ilmoitus poliisille, jos heillä on syytä epäillä lapsen joutuneen seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi. Poliisi tällöin ilmoittaa syyttäjälle esitutkinnan jälkeen, jonka seurauksena syyttäjän tulee harkita, nostaako hän epäiltyä kohtaan syytteen.

Rikoksen tunnusmerkit

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö on kyseessä, kun tekijä koskettelemalla tai muulla tavoin tekee alle kuusitoistavuotiaalle lapselle seksuaalisen teon tai saa lapsen ryhtymään seksuaaliseen tekoon, joka on omiaan vahingoittamaan lapsen kehitystä, tai kun tekijä on sukupuoliyhteydessä alle kuusitoistavuotiaan lapsen kanssa. Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö on kyseessä myös silloin, kun tekijä tekee yli kuusitoistavuotiaalle mutta alle kahdeksantoistavuotiaalle nuorelle seksuaalisen teon, saa nuoren ryhtymään seksuaaliseen tekoon, tai on sukupuoliyhteydessä nuoren kanssa, ja tekijä on nuoren vanhempi tai vanhempaan rinnastettavassa asemassa ja asuu nuoren kanssa samassa taloudessa. Seksuaalisella teolla tarkoitetaan laissa tekoa, joka on seksuaalisesti olennainen, kun otetaan huomioon tekijä, kohteena oleva henkilö, sekä teko-olosuhteet. Lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomitaan vähintään neljä kuukautta ja korkeintaan neljä vuotta vankeutta. Myös sen yritys on rangaistava.

Rikosasioissa syyte voidaan nostaa joko syyttäjän puolesta oma-aloitteisesti, tai niin sanotuissa asianomistajarikoksissa rikoksen uhrin syyttämispyynnöstä. Jos asiasta ei kuitenkaan olla tiettyyn aikaan mennessä nostettu syytettä, ei siitä tietyn ajan jälkeen voida enää nostaa syytettä, sillä syyteoikeuden katsotaan vanhentuneen.

Jos sinulla on lisäkysymyksiä seksuaalirikoksen vanhenemisesta, ota yhteyttä lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa