Minilex - Lakipuhelin

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja näyttö

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Näyttö on olennainen osa rikoksen selvittämistä poliisin sekä tuomioistuimen puolesta, sillä sen avulla pyritään selvittämään, onko rikosta tapahtunut. Seuraavaksi tutustutaan rikokseen lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä sekä mahdolliseen näyttöön, jota tarvitaan rikoksen selvittämisessä.

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö on kyseessä, kun tekijä koskettelemalla tai muulla tavoin tekee alle kuusitoistavuotiaalle lapselle seksuaalisen teon tai saa lapsen ryhtymään seksuaaliseen tekoon, joka on omiaan vahingoittamaan lapsen kehitystä, tai kun tekijä on sukupuoliyhteydessä alle kuusitoistavuotiaan lapsen kanssa. Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö on kyseessä myös silloin, kun tekijä tekee yli kuusitoistavuotiaalle mutta alle kahdeksantoistavuotiaalle lapselle seksuaalisen teon, saa tämän ryhtymään seksuaaliseen tekoon, tai on sukupuoliyhteydessä tämän kanssa, ja tekijä on nuoren vanhempi tai vanhempaan rinnastettavassa asemassa ja asuu tämän kanssa samassa taloudessa. Seksuaalisella teolla puolestaan tarkoitetaan tekoa, joka on seksuaalisesti olennainen, kun otetaan huomioon tekijä, kohteena oleva henkilö, sekä teko-olosuhteet. Lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomitaan vähintään neljä kuukautta ja enintään kuusi vuotta vankeutta, ja myös yritys on rangaistava.

Näytön eli todistusaineiston tarkoituksena on asianosaisen kannan perusteleminen ja sen todistaminen. Jokaisella asianosaisella on oikeus esittää haluamansa näyttö tuomioistuimelle oikeudenkäynnissä, sekä lausua mielipiteensä toisen asianosaisen esittämästä näytöstä tai todisteesta. Asianosaisia rikosoikeudenkäynnissä ovat syyttäjä, kantaja eli rikoksen uhri, sekä vastaaja eli rikoksesta epäilty henkilö. Tuomioistuin arvioi näytön oikeudenkäynnin aikana ja siitä riippuu, päättääkö tuomioistuin rikoksen tapahtuneeksi ja tuomitsee epäilyn. Tuomioistuimen on perusteellisesti ja tasapuolisesti arvioitava todisteiden ja muiden seikkojen niin sanottu näyttöarvo, eli se, kuinka varmasti tietty näyttö vakuuttaa asianosaisen kannan.

Rikosasiassa syyttäjän on osoitettava riittävä näyttö siitä, että rikoksesta epäilty on syyllinen rikokseen, ja kanatajan on näytettävä ne seikat, joihin hänen rangaistusvaatimuksensa perustuu. Vain silloin, kun epäillyn syyllisyydestä ei jää varteenotettavaa epäilyä näytön arvioinnin jälkeen, voi tuomioistuin tuomita hänet syylliseksi rikokseen.

Asianosaiset voivat esittää suullista tai kirjallista näyttöä, jolla he pyrkivät todistamaan kantansa oikeaksi. Esimerkiksi todistajan lausuntoja, oikeuspsykiatrisia tutkimustuloksia tai haastattelujen videotallenteita voidaan esittää näyttönä. Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tapauksissa kuullaan usein epäiltyä, sekä syytetyn että epäillyn uhrin lähimmäisiä ihmisiä, ja epäillylle uhrille tuttua hoitohenkilökuntaa.

Lain mukaan kunnan sairaanhoitopiirin hoitohenkilökunnan on salassapitovelvollisuuden estämättä järjestettävä tutkimus epäillyn lapseen kohdistuneen seksuaali- ja pahoinpitelyrikoksen selvittämiseksi ja haitan arvioimiseksi poliisin, syyttäjän tai tuomioistuimen pyynnöstä. Kyseinen hoitohenkilökunta voi myös salassapitovelvollisuuden estämättä luovuttaa poliisille, syyttäjälle sekä tuomioistuimelle alle kuusitoistavuotiasta lasta sekä erityisin perustein alle kahdeksantoistavuotiasta lasta koskevat tutkimuksessa selvinneet tulokset. Nämä tulokset voivat toimia näyttönä rikoksen selvittämisessä.

Laki sisältää myös säännöksiä näytöstä, jota voidaan käyttää erityisesti tapauksissa, jotka koskevat mahdollista lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä. Pakkokeinolain mukaan poliisi voi käyttää telekuuntelua tapauksissa, joissa se yrittää selvittää mahdollista lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä. Näin ollen telekuuntelun johdosta ilmennyt näyttö voidaan esittää tuomioistuimelle oikeudenkäynnissä.

Jos sinulla on lisäkysymyksiä näytöstä ja sen arvioinnista erityisesti tapauksissa, joissa on kyse lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, voit ottaa yhteyttä lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa