Minilex - Lakipuhelin

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja esitutkinta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäily voi herätä esimerkiksi lapsen kertomuksesta tai läheisten aikuisten huolena lapsen oireista ja hyvinvoinnista. Hyväksikäyttöepäily voi nousta esiin myös jonkin muun tutkimuksen yhteydessä. Lapseen kohdistunut seksuaalinen hyväksikäyttö on rikos. Lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä epäiltäessä siitä tehdään ilmoitus poliisille ja lastensuojeluviranomaisille. Poliisi päättää saamiensa selvitysten perusteella, antaako ilmoitus aihetta esitutkinnan käynnistämiseen. Esitutkintalaki edellyttää, että rikoksen esitutkinnan suorittaa poliisi tutkinnanjohtajan johtamana.

Poliisi aloittaa hyväksikäytön selvittämisen yleensä yhteistyössä sosiaali- ja terveysviranomaisten kanssa, jotka laativat asiasta erillisen selvityksen. Ennen varsinaisen selvityksen aloittamista tutkitaan myös aina muut mahdolliset selitykset epäilyksen syntymiselle ja mahdollisesti havaittaville lapsen oireille. Hyväksikäyttöepäilyn selvittäminen sisältää eri viranomaisten kanssa yhteistyössä tehtävän huoltajien kuulemisen taustatietoja varten ja lapsen fyysisen sekä psyykkisen tutkimuksen. Varsinaiset kuulustelut lasten huoltajien, epäillyn ja lapsen kohdalla suorittaa poliisi. Lasta haastateltaessa käytetään tarvittaessa apuna lasten haastatteluun perehtynyttä asiantuntijaa. Hyväksikäyttöteot ovat usein näyttöä arvioitaessa haasteellisia moniin muihin rikoksiin verrattaessa. Esitutkinnassa vastakkain ovat usein tekijän ja uhrin kertomukset. Teon kohteena olevan nuori ikä voi asettaa erityisiä haasteita näytön arvioinnin kannalta.

Selvityksestä tehty lausunto luovutetaan poliisille viimeistään kolme kuukautta selvityspyynnön tekemisen jälkeen. Asianosaiset saavat lausunnon tietoonsa esitutkinnan aikana. Poliisi päättää esitutkinnassa saamansa materiaalin perusteella siitä, onko asia syytä viedä syyteharkintaan. Lapsen tutkiminen sosiaali- ja terveydenhuollossa lopetetaan, kun selvityspyyntö on huolellisesti tehty ja luovutettu poliisille määräajassa. Selvityksen tekoa voidaan kuitenkin jatkaa, jos poliisi tekee esitutkintaan liittyen uuden selvityspyynnön asiasta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa