Minilex - Lakipuhelin

Ilmoitus lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö kielletään laissa. Kun rikoslaki kieltää lapsen seksuaalisen hyväksikäytön, lastensuojelulaki määrää, kenen on ilmoitettava lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, missä tilanteessa, ja kenelle siitä on ilmoitettava.

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö on kyseessä, kun rikoksentekijä koskettelemalla tai muulla tavoin tekee alle kuusitoistavuotiaalle lapselle seksuaalisen teon tai saa tämän ryhtymään seksuaaliseen tekoon, joka on omiaan vahingoittamaan lapsen kehitystä, tai kun rikoksentekijä on sukupuoliyhteydessä alle kuusitoistavuotiaan lapsen kanssa. Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö on kyseessä myös silloin, kun rikoksentekijä tekee seksuaalisen teon, saa toisen ryhtymään seksuaaliseen tekoon, tai on sukupuoliyhteydessä toisen kanssa, joka on yli kuusitoistavuotias mutta alle kahdeksantoistavuotias nuori, ja rikoksentekijä on tämän vanhempi tai vanhempaan rinnastettavassa asemassa ja asuu tämän kanssa samassa taloudessa. Lisäksi seksuaalisella teolla tarkoitetaan tekoa, joka on seksuaalisesti olennainen, kun otetaan huomioon tekijä, kohteena oleva henkilö, sekä teko-olosuhteet. Rikoksesta on myös törkeä rikosmuoto, ja molempien yritykset ovat rangaistavia.

Lastensuojelulaissa määritellään, kenen vastuulla on lastensuojeluilmoituksen tekeminen, jos epäillään seksuaalirikosta. Seuraavien tahojen työntekijöillä ja ammatinharjoittajilla on ilmoitusvelvollisuus salassapitosäännösten estämättä lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää mahdollista lastensuojelun tarpeen selvittämistä: sosiaali- ja terveydenhuolto tai lasten päivähoito; opetustoimi; nuorisotoimi; poliisitoimi; Rikosseuraamuslaitos; palo- ja pelastustoimi; sosiaalipalvelujen, lasten päivähoidon tai terveydenhuollon palvelujen tuottaja; opetuksen tai koulutuksen järjestäjä; seurakunta tai muu uskonnollinen yhdyskunta; vastaanottokeskus tai järjestelykeskus; hätäkeskustoimintaa harjoittava yksikkö; koululaisten aamu- tai iltapäivätoimintaa harjoittava yksikkö; tulli; rajavartiolaitos; ulosottoviranomainen; sekä Kansaneläkelaitos. Lastensuojeluilmoitus tulee tehdä viipymättä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, joka mahdollisesti tekee ilmoituksen myös poliisille.

Myös yksityinen henkilö voi tehdä ilmoituksen suoraan poliisille siinä tapauksessa, että hän on huolellisen harkinnan jälkeen, omien havaintojensa perusteella päätynyt siihen lopputulokseen, että on syytä epäillä lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä, tai siinä tapauksessa, että uhri on maininnut asiasta tai osoittanut muita merkkejä, jotka viittaavat seksuaalirikokseen. Poliisille voi ilmoittaa epäilystä joko soittamalla, käymällä poliisiasemalla tai internetin kautta. Poliisi ei automaattisesti ilmoita vanhemmille tai huoltajille tutkimuspyynnöstä, sillä lapsen riskiä joutua vaaraan rikosepäilyn johdosta halutaan välttää.

Kuitenkin sellaista henkilöä, joka tekee tutkintapyynnön ja lastensuojeluilmoituksen vihjaten toisen syyllistymisestä seksuaalirikokseen lasta kohtaan ilman, että henkilö on pyrkinyt varmistumaan ilmoittamiensa seikkojen todenperäisyydestä, voidaan syyttää ja tuomita kunnianloukkauksesta.

Jos sinulla on lisäkysymyksiä lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä sekä sen ilmoittamisesta viranomaisille, voit ottaa yhteyttä lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa