Minilex - Lakipuhelin

Holhoustoimi ja edunvalvojan määrääminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Alaikäisen, eli alle 18-vuotiaan edunvalvojina ovat lähtökohtaisesti joko hänen huoltajansa yhdessä tai toinen huoltajista yksin. Tuomioistuin voi kuitenkin vapauttaa lapsen huoltajan edunvalvontatehtävästä ja tarvittaessa määrätä muun henkilön alaikäisen edunvalvojaksi. Täysi-ikäisen edunvalvojana on henkilö, jonka tuomioistuin tai holhousviranomainen eli Digi- ja väestötietovirasto on tehtävään määrännyt. Tuomioistuin tai holhousviranomainen voi tarvittaessa määrätä useampia edunvalvojia ja päättää tehtävien jaosta edunvalvojien kesken. Edunvalvojan tehtävä voidaan rajoittaa koskemaan määrättyä oikeustointa, asiaa tai omaisuutta.

Jos alaikäinen tai henkilö, jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu, on edunvalvojan kuoleman tai muun syyn johdosta ilman edunvalvojaa, tuomioistuimen on määrättävä hänelle edunvalvoja. Tällaisissa tapauksissa holhousviranomaisen tulee tarvittaessa tehdä käräjäoikeudelle hakemus edunvalvojan määräämiseksi. 

Tuomioistuin voi myös määrätä edunvalvojan täysi-ikäiselle, joka sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi on kykenemätön valvomaan etuaan taikka huolehtimaan itseään tai varallisuuttaan koskevista asioista, jotka vaativat hoitoa eivätkä tule asianmukaisesti hoidetuiksi muulla tavoin. Edunvalvoja voidaan määrätä, jos se, jonka etua olisi valvottava, ei tätä vastusta. Jos hän vastustaa edunvalvojan määräämistä, edunvalvoja voidaan kuitenkin määrätä, jos vastustamiselle ei hänen tilansa ja edunvalvonnan tarve huomioon ottaen ole riittävää aihetta. 

Tuomioistuimen ohella myös holhousviranomainen voi määrätä edunvalvojan. Edunvalvoja voidaan määrätä henkilölle, jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu, jos hän on edunvalvojan kuoleman tai muun syyn vuoksi ilman edunvalvojaa. Edunvalvoja voidaan myös määrätä henkilölle, joka on sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi edunvalvojan tarpeessa. Holhousviranomainen voi määrätä edunvalvojan vain laissa säädettyjen edellytysten vallitessa. Edellytyksenä edunvalvojan määräämiselle on, että se, jonka etua olisi valvottava, kykenee ymmärtämään asian merkityksen ja että hän pyytää tiettyä henkilöä määrättäväksi edunvalvojakseen. Näin ollen holhousviranomaisen toimivalta on rajattu koskemaan lähinnä riidattomia tapauksia.

Edunvalvojaksi voidaan määrätä tehtävään sopiva henkilö, joka antaa tähän suostumuksensa. Sopivuutta arvioitaessa on muun ohella otettava huomioon edunvalvojaksi esitetyn taito ja kokemus sekä tehtävän laatu ja laajuus. Vajaavaltainen ei kuitenkaan voi olla edunvalvojana.

Jokainen voi myös varautua mahdolliseen edunvalvonnan tarpeeseen tekemällä edunvalvontavaltuutuksen, jolloin edunvalvojansa saa määrätä etukäteisesti itse. Edunvalvontavaltuutuksesta löytyy lisätietoa artikkeleistamme.

Lisätietoja aiheesta tarjoaa lakipuhelin ja asiantuntevat lakimiehemme.

Vinkit

- Edunvalvojaksi voidaan määrätä tehtävään sopiva henkilö, joka antaa tähän suostumuksensa

- Digi- ja väestötietovirasto voi määrätä hakemuksesta edunvalvojan käytännössä riidattomissa tapauksissa

- Muussa tapauksessa valvojan määrää tuomioistuin

Varoitukset

- Edunvalvoja voidaan määrätä (tuomioistuimen toimesta) myös sellaiselle henkilölle, joka on edunvalvontaa vastaan, jos vastustukselle ei ole riittävää aihetta

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa