Minilex - Lakipuhelin

Hätävarjelu ja pakkotila

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hätävarjelu ja pakkotila ovat niin kutsuttuja oikeuttamisperusteita eli rikosoikeudellisen vastuun poistavia seikkoja. Hätävarjeluun tai pakkotilaan perustuvat teot ovat siis sallittuja.

Hätävarjelulla tarkoitetaan puolustustekoa, joka on tarpeellinen jo aloitetun tai välittömästi uhkaavan oikeudettoman hyökkäyksen torjumiseksi. Oikeudeton hyökkäys on kyseessä silloin, kun hyökkäys täyttää jonkin rikoksen tunnusmerkistön, ja hyökkääjän toiminta on tahallista tai huolimatonta. Oikeudeton hyökkäys, jota vastaan puolustaudutaan, voi olla aktiivista toimintaa tai laiminlyöntiä. Hätävarjeluun on mahdollista turvautua, kun hyökkäys on alkanut tai hyökkäyksen uhka on välitön. Hätävarjeluun ei voi enää vedota sen jälkeen, kun hyökkääjä on tehty vaarattomaksi, hyökkääjä on lähtenyt pakoon tai luopunut hyökkäyksestä. Tässä vaiheessa hätävarjelusta on siis luovuttava. Hätävarjeluteon on oltava tarpeellinen hyökkäyksen torjumiseksi. Lisäksi hätävarjeluteko ei saa ilmeisesti ylittää sitä, mitä on kokonaisuutena arvostellen pidettävä puolustettavana. Tässä kokonaisarvostelussa otetaan huomioon muun muassa hyökkäyksen laatu ja voimakkuus.

Pakkotila on vaaratilanne, jossa oikeudellisesti suojattu etu joudutaan uhraamaan jonkin toisen oikeudellisesti suojatun edun pelastamiseksi välittömästi uhkaavasta ja pakottavasta vaarasta. Tällaisen puolustusteon on oltava tarpeellinen vaaran torjumiseksi. Lisäksi pakkotilateon on oltava kokonaisuutena arvostellen puolustettava. Tässä kokonaisarvostelussa verrataan pelastettua etua teolla aiheutetun vahingon laatuun ja suuruuteen. Lisäksi otetaan huomioon vaaran alkuperä ja muut olosuhteet.

Jos kysymys on muun kuin ihmisen aiheuttamasta vaarasta tai jos puolustusteon kohteena on muu kuin hyökkääjä, puolustustekoa ei katsota hätävarjeluksi vaan pakkotilateoksi. Pakkotilaksi katsottava vaaratilanne voi johtua esimerkiksi luonnonilmiöstä tai onnettomuudesta. Sekä hätävarjelu että pakkotila poistavat puolustusteon rangaistavuuden. On kuitenkin varottava syyllistymästä hätävarjelun liioitteluun. Samoin on varottava ylittämästä pakkotilaoikeuden rajoja.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa