Minilex - Lakipuhelin

Eräitä rikosoikeudellisia vanhentumisaikoja

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yhteisösakon vaatimismahdollisuus loppuu yleensä siinä vaiheessa kuin sen perustana olevan rikoksenkin. Aika on kuitenkin vähintään viisi vuotta. Jos uhkasakon asettamisesta on kulunut yli 2 vuotta, sitä ei voi enää panna täytäntöön. Tämä koskee oikeudenkäynnin turvaamiseksi asetettuja uhkasakkoja. Jos taas teosta voidaan tuomita menettämisseuraamus, mutta itse teon vanhentumisaika on kulunut umpeen, menettämisseuraamustakaan ei voida vaatia. Jos menettämisseuraus on tuomittu, mutta ei pantu täytäntöön, se vanhenee kymmenessä vuodessa. Rikoksentekovälineen menettämistä nämä säännöt eivät kuitenkaan koske.

Myös tuomitun vankeuden täytäntöönpano-oikeus voi vanheta. Elinkautista tämä ei koske, mutta muuten aika voi vaihdella viiden ja kahdenkymmenen vuoden kuluessa tuomion antamispäivästä. Täytäntöönpanemattomat sakot vanhenevat kolmessa vuodessa. Yhdyskuntapalvelua koskevat samat säännöt kuin vastaavaa vankeutta koskevat. Nuorisorangaistus raukeaa kolmessa vuodessa, jos sitä ei panna täytäntöön.

Aloitetun omaisuuden ulosmittauksen saa jatkaa loppuun, vaikka sen syynä oleva sakon tai menettämisseurauksen periminen olisi vanhentunut. Muuten tuomion saajan kuolinhetkellä sakko ja uhkasakko raukeavat. Aloitettu ulosmittaus saadaan tehdä loppuun. Menettämisseuraamus otetaan kuolinpesän varoista.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa