Minilex - Lakipuhelin

Eläimen seksuaalinen hyväksikäyttö

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Eläimen seksuaalinen hyväksikäyttö ei ole rikoksena säädetty rangaistavaksi. Mikäli eläimelle aiheutuu teosta haittaa, tuskaa, kärsimystä tai muuta kipua, voi teko olla eläinsuojelurikos. Eläinsuojelurikoksena pidetään tekoa, joka on eläimen kannalta pahoinpitelyä. Pahoinpitelyä arvioidaan muun muassa eläimen ja ihmisen välisen kokoeron, sekä eläimen ominaispiirteiden kannalta. Eläinsuojelurikoksesta on myös lievä ja törkeä tekomuoto, jolloin tekoa arvioidaan aiheutetun kärsimyksen, tuskan, kivun ja muiden teon ominaisuuksien kannalta. Tärkeimpänä arviointikriteerinä on teon kokonaisluonne.

Eläinsuojelulaissa on erikseen säädetty myös eläinsuojelurikkomus, johon voi syyllistyä mikäli teko on omiaan aiheuttamaan kärsimystä eläimelle. Eli konkreettista kärsimystä ei tarvitse aiheuttaa eläimelle, vaan pelkkä oletus kärsimyksestä riittää. Rikkomukseen johtavina tekotapoina on muun muassa väärällä tavalla lopettaminen, eräiden esineiden tai aineiden käyttö tai eläimen huono kohtelu. Rikkomuksesta voi saada vain sakkorangaistuksen, kun eläinsuojelurikoksesta voidaan tuomita sakkoa tai enintään kahdeksi vuodeksi vankeuteen.

Eläimeen sekaantuminen dekriminalisoitiin, eli poistettiin rikoslaista rangaistavana tekona vuonna 1971. Tällöin ajateltiin ihmisten asenteiden muuttuneen yhteiskunnan myötä, jolloin siitä rankaiseminen rikoksena ei olisi ollut tarkoituksenmukaista. Henkilöille, joilla on taipumusta eläimiin sekaantumiseen, olisi tarjottava ensisijaisesti hoitoa ja tämän myötä ehkäistä teon uusiminen.

Maa- ja metsätalousministeriö on laatinut vuonna 2017 lain eläinten hyvinvoinnista, jonka Maa- ja metsätalousministeriö odottaa astuvan voimaan vuonna 2020. Tällä lailla kriminalisoitaisiin, eli saatettaisiin rikokseksi uudelleen eläimiin sekaantuminen. Nykyaikainen eläinten oikeuksia puoltava ajattelumalli pyrkii toteuttamaan eläinten oikeuksia pidemmälle, kuin mitä vuoden 1971 laki pystyy saavuttamaan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa