Minilex - Lakipuhelin

Opintovapaa, irtisanoutuminen ja menetetty aikuiskoulutustuki - KKO:2012:36


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

  • Syy-yhteys

Tapauksessa KKO 2012:36 työntekijä oli hakenut työnantajaltaan opintovapaata ammatillisen perustutkinnon suorittamiseksi. Työnantaja oli lainvastaisesti ilmoittanut siirtävänsä opintovapaan ajankohtaa. Työntekijä oli irtisanoutunut ja siten menettänyt oikeutensa aikuiskoulutustukeen. Työntekijä oli vaatinut työnantajaa korvaamaan hänelle hänen menettämänsä aikuiskoulutustuen määrän vahingonkorvauksena.

 

Käräjäoikeus oli hylännyt työntekijän vahingonkorvausvaatimuksen sillä perusteella, että työntekijä oli irtisanoutunut omasta harkinnastaan. Työntekijä oli valittanut käräjäoikeuden ratkaisusta hovioikeuteen, joka oli myös hylännyt vahingonkorvausvaatimuksen. Hovioikeuden mukaan työntekijän oma menettely oli ainakin osittain aiheuttanut aikuiskoulutustuen menettämisen eikä työnantajan laittomaksi katsottu päätös siirtää opintovapaan alkamista ollut ollut välittömässä syy-yhteydessä siihen.

 

Korkein oikeus kumosi hovioikeuden ratkaisun ja velvoitti työnantajan korvaamaan työntekijälle aikuiskoulutustuen menettämisestä aiheutuneen vahingon. Korkein oikeus perusteli ratkaisuaan sillä, että työntekijällä ei ollut ollut työnantajan menettelystä johtuen muuta vaihtoehtoa kuin irtisanoutua. Näin ollen työnantajan päätös siirtää opintovapaata oli syy-yhteydessä työntekijän aikuiskoulutuksen menettämiseen. Työntekijän irtisanoutuminen ja aikuiskoulutustuen menettäminen eivät myöskään olleet ennalta-arvaamattomia työnantajan kannalta, sillä työnantajalla olisi ollut mahdollisuus perehtyä opintovapaata koskevaan sääntelyyn jo ennen sen siirtoa koskevan päätöksen tekoa.

Aiheeseen liittyvät tapaukset

 

Selaa lakitietoa

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »