Minilex - Lakipuhelin

Tyytymättömyyden ilmoitus ja hovioikeus


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Jos tyytymättömyyden ilmoitusta ei ole hyväksytty, asianosainen saa kannella siitä hovioikeuteen. Kantelu on toimitettava kirjallisena käräjäoikeuden kansliaan kolmessakymmenessä päivässä käräjäoikeuden ratkaisun julistamisesta tai antamisesta. Jos hovioikeus katsoo tyytymättömyyden ilmoituksen tapahtuneen laillisesti, tulee sen tarvittaessa asettaa uusi määräaika muutoksenhakua varten. Tämän määräajan kuluessa asianosaisen on toimitettava valituskirjelmä valitusosoituksessa mainitun tuomioistuimen kansliaan.

Tyytymättömyyden ilmoitus on tehty laillisesti, jos tyytymättömyydestä on ilmoitettu käräjäoikeudelle tai sen kansliaan suullisesti tai kirjallisesti seitsemässä päivässä käräjäoikeuden ratkaisun julistamisesta tai antamisesta. Asiassa ei myöskään saa olla kiellettyä hakea muutosta. Jos laissa säädettyjä menettelytapoja ei ole noudatettu, hovioikeus ei hyväksy kantelua.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »