Minilex - Lakipuhelin

Tyytymättömyyden ilmoituksen peruuttaminen


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Asianosainen, joka on ilmoittanut tyytymättömyytensä käräjäoikeuden ratkaisuun, voi halutessaan peruuttaa ilmoituksensa viimeistään seitsemäntenä päivänä käräjäoikeuden päätöksen julistamisesta tai antamisesta. Peruuttaminen on tehtävä suullisesti tai kirjallisesti asian ratkaisseelle käräjäoikeudelle tai sen kansliaan. Tyytymättömyyden ilmoituksen peruuttaminen on myös mahdollista rajata koskemaan vain tiettyä osaa käräjäoikeuden ratkaisusta.

Käräjäoikeuden puheenjohtaja päättää tyytymättömyyden ilmoituksen peruuttamisen hyväksymisestä. Jos peruuttaminen on tehty laissa säädettyjä menettelytapoja noudattaen, tyytymättömyyden ilmoituksen peruuttaminen hyväksytään. Jos laissa säädettyjä menettelytapoja ei ole noudatettu, tyytymättömyyden ilmoituksen peruuttaminen hylätään. Hylkäämisestä on ilmoitettava kirjallisesti asianosaiselle.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa