Minilex - Lakipuhelin

Lahjaveron määrä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lahjaveron määrä määräytyy lahjoituksen arvon ja osapuolten sukulaisuussuhteen perusteella, mutta myös omaisuuden laatu sekä aiemmin saadut lahjat vaikuttavat veron määrään. Lahjavero tulee maksettavaksi yli 4000 euron arvoisista lahjoista ja se tulee maksaa myös, jos lahjojen arvo samalta henkilöltä kolmen vuoden kuluessa on yhteenlaskettuna ylittänyt 4000 euroa. Näiden useiden samalta henkilöltä saatujen lahjojen arvo lasketaan yhteen vaikka ne edustaisivat eri varallisuuslajeja.

Lahjaverotuksessa on kaksi veroluokkaa, joista ensimmäinen koskee lahjanantajan aviopuolisoa, rekisteröidyn parisuhteen osapuolta, avopuolisoa jolla on – tai on ollut – yhteinen lapsi lahjanantajan kanssa tai jonka kanssa hän on aiemmin ollut avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa, lahjanantajan suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa olevaa perillistä – eli lasta, lapsenlasta, vanhempaa, isovanhempaa ja niin edelleen – sekä lahjanantajan aviopuolison tai rekisteröidyn parisuhteen osapuolen suoraan ylenevässä tai takenevassa polvessa olevaa perillistä. Myös ottolapset ja –vanhemmat ovat nykyisin samassa asemassa biologisten sukulaisten kanssa. Toiseen veroluokkaan kuuluvat kaikki muut mahdolliset lahjansaajat.

Jos lahja annetaan yhteisesti useammalle henkilölle, jotka eivät kaikki kuulu ensimmäiseen veroluokkaan, vero määräytyy toisen veroluokan mukaan. Poikkeus tähän on tilanne, jossa yhteislahjan saajat ovat aviopuolisoita tai rekisteröidyn parisuhteen osapuolia, mutta lahjanantajaan nähden he kuuluvat eri veroluokkiin, tällöin lahjavero määräytyy alemman veroluokan mukaisesti.

Lahjavero lasketaan aina yli 4000 euron arvoisen lahjan koko arvosta, verotonta osaa ei siis vähennetä lahjan arvosta. Lahjan arvo pyöristetään aina alaspäin sadan euron tarkkuudella.

Lahjaveron määrä tällä hetkellä ensimmäisessä veroluokassa lahjan arvon ollessa 4 000 – 17 000 euroa on 100 euroa + 8% alarajan ylittävältä osalta, arvon ollessa 17 000 – 50 000 euroa 1140 euroa + 11% ylimenevältä osalta, lahjan arvon ollessa 50 000 – 200 000 euroa 4770 euroa + 14% ylimenevältä osalta, arvon ollessa 200 000 – 1 000 000 euroa 25 770 euroa + 17% ja arvon ollessa yli 1 000 000 euroa 161 770 euroa + 20% ylimenevästä osasta.

Toisen veroluokan mukaisesti lahjaveron taas on 4000 – 17 000 arvoisesta lahjasta 100 euroa + 21%, 17 000 – 50 000 euron lahjasta 2830 euroa + 27%, 50 000 – 1 000 000 euron arvoisesta 11 740 euroa + 33% ja yli 1 000 000 arvoisesta lahjasta 325 240 euroa + 36% ylimenevästä osasta.

Lisätietoa lahjaveron määrästä voi tiedustella esimerkiksi lakimieheltä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa