Minilex - Lakipuhelin

Lahjaveron maksaja

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perintö- ja lahjaverolain mukaan lahjaveron maksamisesta on vastuussa lahjansaaja. Tämä lähtökohta lausutaan jo lain ensimmäisessä pykälässä. Lahjaveron maksajan henkilöllisyys saattaa kuitenkin vaikuttaa lahjaveron määrään. Perintö- ja lahjaverolaissa lahjansaajat on nimittäin jaettu kahteen veroluokkaan, joita kumpaakin varten laki sisältää asteikon, jonka mukaan lahjansaajan lahjaverovelvollisuus määräytyy. Lahjaveroasteikkojen mukaan veron määrään vaikuttaa siis

  1. lahjansaajan suhde lahjanantajaan ja
  2. lahjan rahallinen arvo.

Tiivistetysti voidaan sanoa, että

  • mitä kaukaisempi suhde lahjansaajalla on lahjanantajaan, sitä enemmän lahjaveroa joutuu maksamaan, ja
  • mitä arvokkaampi lahja on kyseessä, sitä enemmän lahjaveroa joutuu maksamaan.

 

Perintö- ja lahjaverolain mukaiseen veroluokkaan I kuuluvat ne lahjanantajalle erityisen tärkeät henkilöt, jotka perintö- ja lahjaverolain 11 § (pykälä) luettelee. Tähän ryhmään kuuluvat

  1. lahjanantajan aviopuoliso,
  2. lahjanantajan suoraan ylenevässä polvessa oleva perillinen (vanhemmat, isovanhemmat jne.),
  3. lahjanantajan suoraan alenevassa polvessa oleva perillinen (lapsi, lapsenlapsi jne.),
  4. lahjanantajan aviopuolison suoraan alenevassa polvessa oleva perillinen,
  5. lahjanantajan kihlakumppani ja lahjanantajan avopuoliso (jos hän täyttää avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetun lain avopuolison määritelmän).

Perintö- ja lahjaverolain mukaiseen veroluokkaan II kuuluvat kaikki muut sukulaiset ja vieraat.

Lahjansaajan veronmaksuvelvollisuus alkaa siitä, kun hän saa lahjan haltuunsa. Verotettavan lahjan saaneen henkilön on ilmoitettava tästä lahjasta verohallinnolle itsenäisesti. Verohallinto ei lähetä lahjaveroilmoituksen tekemisestä kehotusta. Veroilmoitus on annettava kolmen kuukauden kuluessa verovelvollisuuden alkamisesta. Jos lahjansaaja ei toimita lahjaveroilmoitusta asianmukaisesti, hänen maksettavakseen tulevaa lahjaveroa korotetaan (veronkorotus).

Lue lisää lahjaverosta, perintöverosta tai muista oikeudellisista asioista Minilex.fi-sivustolta. Jos mielessäsi on vaikea ja monimutkainen oikeudellinen kysymys, ota ihmeessä yhteyttä lakimiehiimme.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa