Minilex - Lakipuhelin

Sukupolvenvaihdos ja lahjaveron huojennus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yrityksen tai maatilan sukupolvenvaihdos voidaan tehdä usealla eri tavalla. Mahdollisia tapoja ovat ainakin omaisuuden myyminen, lahjanluonteinen kauppa tai lahjoittaminen. Tässä käsitellään yritys- tai maatilavarallisuuden lahjoittamista sukupolvenvaihdoksessa.

Lähtökohtana mitä tahansa omaisuutta lahjoittaessa on se, että lahjoitus muodostaa lahjansaajalle velvollisuuden maksaa lahjaveron. Lahjaverovelvollisuus syntyy lahjanantohetkellä. Lahjavero määrätään lahjoitetun omaisuuden lahjaverotuksessa vahvistettavan verotusarvon mukaan. Vero määrätään progressiivisen lahjaverotaulukon mukaan. Asteikon progressiivisuus merkitsee sitä, että lahjan suuruuden kasvaessa veron suhteellinen osuus kasvaa. Lahjaverotaulukko löytyy perintö- ja lahjaverolaista.

Samaisessa laissa on säädetty yrityksen ja maatilan sukupolvenvaihdosta helpottava huojennussäännös. Tämän säännöksen mukaan lahjana saatu maatila, yritys tai sen osa on arvostettava lahjaverotuksessa 40 prosenttiin sen normaalista verotusarvosta. Edellytyksenä on, että lahjansaaja ryhtyy jatkamaan joko maataloutta tai yrityksen toimintaa.

Maatalouden jatkamisella tarkoitetaan sitä, että lahjansaaja itse alkaa työskennellä maatilalla. Esimerkiksi peltojen vuokraaminen ulkopuolisen viljeltäväksi ei ole lainkohdassa tarkoitettua toiminnan jatkamista. Yritysvarallisuuden kohdalla edellytetään, että lahjana annetaan vähintään 10 prosenttia yrityksen osakkeista. Yritystoiminnan jatkamisen osalta esimerkiksi hallituksen jäsenyys tai kokopäiväinen työskentely on katsottu riittävän toiminnan jatkamiseksi. Lisäksi edellytetään, että yritys harjoittaa elinkeinotoimintaa. Näin ollen passiivista sijoitustoimintaa harjoittavat yhtiöt rajautuvat säännöksen ulkopuolelle.

Käytännössä lahjaverotus toimitetaan siten, että omaisuudelle määritetään aluksi verotuksessa normaali verotusarvo. Tämän jälkeen tästä arvosta lasketaan 40 prosenttia, josta lahjavero määrätään. Huojennussäännöksen soveltaminen kuitenkin edellyttää, että tämä 40 prosentin mukaan laskettu lahjaveron määrä on vähintään 850 euroa. Siten aivan pienimuotoiset lahjoitukset on suljettu huojennuksen ulkopuolelle.

Verohuojennusta on vaadittava verohallinnolta ennen lahjaverotuksen toimittamista. Käytännössä sukupolvenvaihdostilanteissa kannattaa pyytää verohallinnolta ennakkoratkaisu lahjaverotuksesta ennen järjestelyyn ryhtymistä. Tällä varmistetaan se, että huojennuksen edellytykset varmasti täyttyvät. Verottaja on sidottu ennakkoratkaisuun, jos tilanne ei ole olennaisesti muuttunut ennakkoratkaisun tilanteesta. Vero maksetaan vähintään 850 euron suuruisissa osissa enintään kymmenen vuoden aikana.

Jos lahjan saanut myöhemmin luovuttaa pääosan maatilasta tai yritysvarallisuudesta ennen kuin viisi vuotta on kulunut lahjaverotuksen toimittamisesta, joutuu hän maksamaan sen osan lahjaverosta, joka jätettiin huojennuksen takia maksuunpanematta. Tämän lisäksi päälle määrätään 20 prosentin veronkorotus. Näin ollen lahjansaajan tulee myös tosiasiallisesti jatkaa toimintaa vähintään viiden vuoden ajan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa