Minilex - Lakipuhelin

Lahjavero sukulaiselle

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lahjaveron määrä sukulaiselle riippuu sukulaisuussuhteen läheisyydestä, sillä lahjaverotuksessa on käytössä kaksi eri veroluokkaa. Ensimmäiseen ja kevyemmin verotettuun veroluokkaan kuuluvat lahjanantajan aviopuoliso, rekisteröidyn parisuhteen osapuoli, avopuoliso jolla on – tai on ollut – yhteinen lapsi lahjanantajan kanssa tai jonka kanssa hän on aiemmin ollut avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa, lahjanantajan suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa oleva perillinen – eli lapsi, lapsenlapsi, vanhempi, isovanhempi ja niin edelleen – sekä lahjanantajan aviopuolison tai rekisteröidyn parisuhteen osapuolen suoraan ylenevässä tai takenevassa polvessa oleva perillinen. Myös ottolapset ja –vanhemmat ovat nykyisin samassa asemassa biologisten sukulaisten kanssa. Toiseen lahjaveroluokkaan kuuluvat puolestaan kaikki muut paitsi ensimmäisessä veroluokassa määritellyt henkilöt.

Jos lahja annetaan yhteisesti useammalle henkilölle, jotka eivät kaikki kuulu ensimmäiseen veroluokkaan, vero määräytyy toisen veroluokan mukaan. Poikkeus tähän on tilanne, jossa yhteislahjan saajat ovat aviopuolisoita tai rekisteröidyn parisuhteen osapuolia, mutta lahjanantajaan nähden he kuuluvat eri veroluokkiin. Tällöin lahjavero määräytyy alemman veroluokan mukaisesti.

Toinen sukulaiselle lankeavan lahjaveron suuruuteen vaikuttava tekijä on lahjan suuruus. Lahjavero tulee maksettavaksi aina yli 4000 euron arvoisista lahjoista ja se tulee maksaa myös, jos lahjojen arvo samalta henkilöltä kolmen vuoden kuluessa yhteenlaskettuna on ylittänyt 4000 euroa. Näiden useiden samalta henkilöltä saatujen lahjojen arvo lasketaan yhteen vaikka ne edustaisivat eri varallisuuslajeja. Lahjan arvo määritellään lahjaverotuksessa sen lahjoitushetken mukaisen käyvän arvon perusteella ja lahjavero lasketaan aina yli 4000 euron arvoisen lahjan koko arvosta eikä verotonta osaa vähennetä lahjan arvosta. Lahjan arvo pyöristetään aina alaspäin sadan euron tarkkuudella.

Lahjaveron määrä vuoden 2015 alun jälkeen annetuissa lahjoissa on ensimmäisessä veroluokassa lahjan arvon ollessa 4 000 – 17 000 euroa 100 euroa + 8% alarajan ylittävältä osalta, arvon ollessa 17 000 – 50 000 euroa 1140 euroa + 11% ylimenevältä osalta, arvon ollessa 50 000 – 200 000 euroa 4770 euroa + 14% ylimenevältä osalta, arvon ollessa 200 000 – 1 000 000 euroa 25 770 euroa + 17% ja arvon ollessa yli 1 000 000 euroa 161 770 + 20% ylimenevästä osasta.

Toisen veroluokan mukaisesti lahjavero taas on 4000 – 17 000 arvoisessa lahjasta 100 euroa + 21%, 17 000 – 50 000 euron lahjassa 2830 euroa + 27%, 50 000 – 1 000 000 euron arvoisessa lahjassa 11 740 euroa + 33% ja yli 1 000 000 arvoisessa lahjasta 325 240 euroa + 36% ylimenevästä osasta.

Lisätietoa lahjaverotuksesta voi tiedustella esimerkiksi lakimieheltä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa