Minilex - Lakipuhelin

Lahjaverotus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lahjaverotus on muuttunut vuoden 2017 alusta lähtien ja lahjaveroon vaikuttaa milloin lahja on saatu. Lahjavero määräytyy uuden asteikon mukaan, mikäli lahja on saatu 1.1.2017 tai sen jälkeen.

Lahjaverotuksessa lahjaveron suuruus määräytyy lahjoituksen arvon ja osapuolten sukulaisuussuhteen perusteella, mutta myös omaisuuden laatu sekä aiemmin saadut lahjat vaikuttavat veron määrään. Lahjavero tulee maksettavaksi yli 5000 euron arvoisista lahjoista ja se tulee maksaa myös, jos lahjojen arvo samalta henkilöltä kolmen vuoden kuluessa on yhteenlaskettuna ylittänyt 5000 euroa. Näiden useiden samalta henkilöltä saatujen lahjojen arvo lasketaan yhteen vaikka ne edustaisivat eri varallisuuslajeja. Lahjan arvo määritellään lahjaverotuksessa sen lahjoitushetken mukaisen käyvän arvon perusteella. 

Lahjavero koskee käytännössä kaikkia erilaisia varallisuuslajeja, esimerkiksi kiinteistöjä, autoja, veneitä, osakkeita, rahaa, kuolinpesäosuuksia, hallintaoikeudesta luopumisia, ulkomaan matkoja ja eläimiä. Lahjan saajan on itse tehtävä saamastaan lahjasta veroilmoitus kolmen kuukauden kuluessa lahjan saamisesta.

Lahjavero lankeaa lahjansaajan maksettavaksi jos lahjansaaja tai lahjanantaja asui lahjoitushetkellä Suomessa tai jos lahjoituksen kohteena on Suomessa olevaa kiinteää omaisuutta tai sellaisen yhteisön osakkeita tai osuuksia, jonka varoista vähintään 50% muodostuu Suomessa sijaitsevasta kiinteästä omaisuudesta.

Lahjaverotuksessa on kaksi veroluokkaa, joista ensimmäisen mukaan verotetaan lahjanantajan aviopuolisoa, rekisteröidyn parisuhteen osapuolta, avopuolisoa jolla on – tai on ollut – yhteinen lapsi lahjanantajan kanssa tai jonka kanssa hän on aiemmin ollut avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa, lahjanantajan suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa olevaa perillistä – eli lasta, lapsenlasta, vanhempaa, isovanhempaa ja niin edelleen – sekä lahjanantajan aviopuolison tai rekisteröidyn parisuhteen osapuolen suoraan ylenevässä tai takenevassa polvessa olevaa perillistä. Myös ottolapset ja –vanhemmat ovat nykyisin samassa asemassa biologisten sukulaisten kanssa. Toiseen lahjaveroluokkaan kuuluvat kaikki muut paitsi ensimmäisessä veroluokassa määritellyt henkilöt.

Jos lahja annetaan yhteisesti useammalle henkilölle, jotka eivät kaikki kuulu ensimmäiseen veroluokkaan, vero määräytyy toisen veroluokan mukaan. Poikkeus tähän on tilanne, jossa yhteislahjan saajat ovat aviopuolisoita tai rekisteröidyn parisuhteen osapuolia, mutta lahjanantajaan nähden he kuuluvat eri veroluokkiin. Tällöin lahjavero määräytyy alemman veroluokan mukaisesti.

Lahjavero lasketaan aina yli 5000 euron arvoisen lahjan koko arvosta, verotonta osaa ei siis vähennetä lahjan arvosta. Lahjan arvo pyöristetään aina alaspäin sadan euron tarkkuudella.

Lisätietoa lahjaverotuksesta voi kysellä esimerkiksi lakimieheltä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa