Minilex - Lakipuhelin

Lahjavero ja ilmoitusvelvollisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lahjansaajan on tehtävä lahjaveroilmoitus Verohallinnolle kolmen kuukauden lahjan saamisesta. Lahjaveroa on maksettava kaikenlaisesta varallisuudesta, jos lahjansaaja tai lahjanantaja tai molemmat ovat asuneet Suomessa lahjoitushetkellä. Lahjaveroilmoituksen voi tehdä sähköisesti tai paperisella lomakkeella.

Lahjaveroilmoitusta ei tarvitse antaa, jos lahja on lain mukaan verovapaa. Lahjaveroilmoitus tulee tehdä, jos lahjan arvo on 5 000 euroa tai enemmän, tai samalta lahjanantajalta on saatu kolmen vuoden aikana lahjoja, joiden yhteenlaskettu arvo on 5 000 euroa tai enemmän.

Toisinaan lahjaveroilmoitus kannattaa antaa, vaikka lahja olisikin veroton arvonsa perusteella. Esimerkiksi arvopapereita lahjoitettaessa lahjaveroilmoituksen jättäminen on perusteltua kannattavaa, koska tällöin arvopapereille saadaan lahjaverotuksessa vahvistettu arvo. Jos arvopaperit myöhemmin myydään, luovutusvoittoa laskettaessa arvopapereiden hankintamenona voidaan käyttää lahjaverotuksessa käytettyä arvoa.

Jos lahjan tai lahjojen yhteisarvo jää alle verotettavan määrän, lahjaveroilmoitusta ei tarvitse antaa, ellei Verohallinto sitä erikseen vaadi. 

Alaikäisen lapsen puolesta lahjaveroilmoituksen tekee huoltaja. Tuomioistuin voi määrätä lapselle edunvalvojan, joka valvoo lapsen etua esimerkiksi silloin, kun vanhemmat lahjoittavat omaisuutta lapselleen.

Kokonaan verovapaiksi lahjoiksi on säädetty mm. tavanomaiseen koti-irtaimistoon kuuluva varallisuus ja koulutusta, kasvatusta tai elatusta varten annettu lahja. Lisätietoa mm. näistä saat soittamalla lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa