Minilex - Lakipuhelin

Lahjaverolaki

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Suomessa lahjaveroa koskee perintö- ja lahjaverolaki. Laki on alun perin säädetty ja tullut voimaan vuonna 1940. Vaikka perintö- ja lahjaverolaki on varsin vanha laki, sitä on uudistettu ja päivitetty todella useaan otteeseen sen voimassaolon aikana. Lain lähtökohta on selvä ja se kerrotaankin heti lain ensimmäisessä pykälässä: henkilö, joka perintönä, testamentilla tai lahjana saa omaisuutta, on velvollinen suorittamaan siitä valtiolle veroa. Kuten jo lain nimestä voi päätellä, tässä artikkelissa käsiteltävä lahjaveroa käsittelevä laki sisältää säännökset myös perintöverosta. Lahjalla ja perinnöllä on yhteistä se, että niissä lahjansaaja tai perillinen saa omaisuutta vastikkeettomasti eli niin, ettei hän ole maksanut siitä mitään. Lahjaverolain takia hänen on kuitenkin maksettava tästä ilmaisesta omaisuudesta veroa valtiolle.

Lahjaverotus ja sitä koskeva laki on voimassa oikeastaan vain perintöverotuksen kiertämisen estämiseksi. Perintö- ja lahjaverolain lahjaveroa koskevat osiot ovat siten perintöveroa koskevia osioita täydentäviä. Perintöverotuksen tarkoitus puolestaan on estää varallisuuden ja tulojen keskittyminen pienelle osalle kansaa ja jakaa jo keskittynyt varallisuus oikeudenmukaisemmin. Tätä tavoitetta kutsutaan jakopoliittiseksi tavoitteeksi. Jos ihmiset voisivat kiertää perintöveroa lahjoittamalla läheisilleen omaisuutta ennen kuolemaansa, koko perintöveron tarkoitus nollautuisi.

Täydentävän jakopoliittisen tavoitteen lisäksi lahjaverolain tavoitteena on myös hankkia valtiolle rahaa. Tätä tavoitetta kutsutaan fiskaaliseksi tavoitteeksi.

Perintö- ja lahjaverolaki sisältää lahjaveroon liittyvää sääntelyä

  • veron suorittamisvelvollisuudesta ja määrästä (3. luku),
  • verotuksesta, ennakkoratkaisuista ja muutoksenhausta (4. luku),
  • veronkannosta, maksuajan pidentämisestä ja veronhuojennuksesta (5. luku),
  • lain suhteesta rikoslakiin, verotusmenettelystä annettuun lakiin sekä perintö- ja lahjaverolain täytäntöönpanoa tarkentavaan asetukseen (6. luku: Erityisiä säännöksiä), sekä
  • lain ja sen muutossäädösten voimaantulosta (7. luku).

Lahjaverolain yksittäisistä säännöistä maininnan arvoisia ovat ainakin pykälä, joka jakaa lahjansaajat kahteen veroluokkaan sekä pykälä, joka sisältää lahjaverotuksessa käytettävän asteikon kummankin veroluokan osalta.

Lue lisää lahjaverosta, perintöverosta tai muista oikeudellisista asioista Minilex.fi-sivustolta. Jos mielessäsi on vaikea ja monimutkainen oikeudellinen kysymys, ota ihmeessä yhteyttä lakimiehiimme.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa