Minilex - Lakipuhelin

Lahjavero asunto-osakkeesta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asunto-osakkeen lahjaveron määrään vaikuttaa asunto-osakkeen käypä arvo lahjoitushetkellä  sekä osapuolten välinen sukulaisuussuhde. Käyvällä arvolla tarkoitetaan todennäköistä luovutushintaa eli hintaa, jolla omaisuus myytäisiin tai ostettaisiin toisilleen tuntemattomien henkilöiden välisessä kaupassa. Varojen arvostamiseen sovelletaan Verohallinnon ohjetta varojen arvostamisesta perintö- ja lahjaverotuksessa.

Lahjansaajat on jaettu kahteen veroluokkaan. Ensimmäiseen veroluokkaan kuuluvat lahjanantajan lähimmät sukulaiset eli lahjanantajan aviopuoliso tai rekisteröidyn parisuhteen osapuoli, lahjanantajan avopuoliso, jos avopuolisoilla on tai on ollut yhteinen lapsi tai jos avopuolisot ovat olleet aikaisemmin keskenään naimisissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa, lahjanantajan suoraan alenevassa tai ylenevässä polvessa oleva perillinen sekä lahjanantajan aviopuolison tai rekisteröidyn parisuhteen osapuolen suoraan alenevassa polvessa oleva perillinen. Toiseen veroluokkaan kuuluvat muut sukulaiset sekä suvun ja perheen ulkopuoliset henkilöt.

Asunto-osakkeen lahjaveron määrä lasketaan siis sen veroluokan perusteella, kumpaan lahjaveroluokkaan lahjansaaja kuuluu. Ensimmäisessä veroluokassa veroprosentit ovat pienemmät kuin toisessa veroluokassa. Lahjanantajan lähisukulaiset maksavat siis lahjaveroa vähemmät kuin toiseen veroluokkaan kuuluvat kaukaisemmat sukulaiset ja suvun ulkopuoliset henkilöt.

Jos asunto-osake lahjoitetaan rintaperilliselle, huomioon tulee ottaa ennakkoperintöolettama. Tämän olettaman mukaan rintaperilliselle annettua tavanomaista suurempaa lahjaa pidetään ennakkoperintönä. Lahjanantaja voi kuitenkin erikseen määrätä, että lahjaa ei oteta huomioon ennakkoperintönä. Muulle kuin rintaperilliselle annettua lahjaa pidetään ennakkoperintönä vain, jos lahjanantaja niin erikseen määrää.

Lahjan ollessa ennakkoperintöä, se otetaan huomioon perinnönjaossa sekä perintöverotuksessa. Ennakkoperinnön saanut maksaa ennakkoperinnöstä lahjaveroa kuten normaalista lahjasta silloin, kun ennakkoperintö saadaan. Ennakkoperinnöstä maksetaan siis lahjaveroa, mutta ennakkoperintö otetaan myös huomioon perinnönjaossa ja perintöverotuksessa.

Ennakkoperinnöt lisätään pesän varoihin ja tämä yhteissumma jaetaan perillisten kesken. Ennakkoperinnön saanut perillinen saa perinnönjaossa vähemmän omaisuutta kuin muut perilliset, koska hän on jo aiemmin saanut lahjana vainajan omaisuutta. Ennakkoperinnön saanut maksaa perintöveroa ennakkoperinnöstään sekä perinnönjaossa saadusta omaisuudesta. Kahdenkertaisen verotuksen poistamiseksi perintöveron määrästä vähennetään se lahjaveron määrä, jonka perillinen on aiemmin maksanut. Vaikka aiemmin maksetun lahjaveron määrä olisi suurempi kuin nyt maksettavaksi tulevan perintöveron määrä, ei erotusta makseta takaisin.

Asunto-osakkeen lahjaveron määrään vaikuttaa siis asunto-osakkeen käypä arvo lahjoitushetkellä sekä osapuolten välinen sukulaisuussuhde. Sukulaisuussuhteen perusteella ratkeaa se lahjaveroluokka, kumman mukaan lahjansaajan lahjaveron määrä lasketaan. Jos asunto-osake lahjoitetaan rintaperilliselle, sitä pidetään ennakkoperintönä, ellei lahjanantaja erikseen toisin määrää. Tällöin asunto-osake otetaan huomioon myös lahjanantajan jälkeen toimitettavassa perinnönjaossa ja lahjanantajan perintöverotuksessa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa