Minilex - Lakipuhelin

Lahjavero aviopuolisoiden kesken

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos aviopuoliso antaa puolisolleen 5000 euron arvoisen tai sitä suuremman lahjan, joutuu lahjansaaja suorittamaan siitä lahjaveroa, vaikka kyseessä onkin aviopuoliso. Lahjavero määrätään siis myös aviopuolisoiden kesken tehdyissä lahjoituksissa. Lahjaveron suuruuteen vaikuttaa lahjoitetun omaisuuden käypä arvo sekä osapuolten välinen sukulaisuussuhde.

Käyvällä arvolla tarkoitetaan omaisuuden todennäköistä luovutushintaa eli sitä hintaa, jolla omaisuus myytäisiin ja ostettaisiin vieraiden henkilöiden välisessä kaupassa. Käyvän arvon selvittämiseksi on erilaisia arvostamismenetelmiä. Lisäksi lahjansaajat on jaettu sukulaisuussuhteen perusteella kahteen veroluokkaan. Maksettavan lahjaveron määrä lasketaan lahjaverotaulukon mukaan. Ensimmäiseen veroluokkaan kuuluvat lahjanantajan lähimmän sukulaiset. Aviopuoliso kuuluu ensimmäiseen lahjaveroluokkaan.

Aviopuoliso voi antaa puolisolleen alle 5000 euron lahjan ilman, että lahjansaaja joutuu maksamaan siitä lahjaveroa. Jos aviopuolison puolisolleen 3 vuoden aikana annettujen lahjojen yhteismäärä on 5000 euroa tai enemmän, tällaisten lahjojen arvot lasketaan kuitenkin yhteen ja lahjavero määrätään tämän yhteissumman perusteella. Aviopuoliso voi lahjoittaa puolisolleen omaisuutta 4999 euroa kolmen vuoden välein ilman lahjaveroseuraamuksia.

Aviopuolisota ei siis ole vapautettu lahjaverosta, vaan hän joutuu maksamaan puolisoltaan saamastaan lahjasta lahjaveroa yleisten säännösten mukaan. Aviopuoliso kuuluu ensimmäiseen lahjaveroluokkaan yhdessä muiden lahjanantajan lähimpien sukulaisten kanssa. Ensimmäiseen lahjaveroluokkaan kuuluvat henkilöt maksavat vähemmän lahjaveroa kuin toiseen lahjaveroluokkaan kuuluvat. Toiseen lahjaveroluokkaan kuuluvat lahjanantajan kaukaisemmat sukulaiset ja muut henkilöt.

Alle 5000 euron arvoisesta lahjasta ei siis tarvitse maksaa lainkaan lahjaveroa. Kuitenkin jos aviopuoliso on lahjoittanut puolisolleen 3 vuoden aikana lahjoja, joiden yhteissumma on 5000 euroa tai enemmän, tällaiset lahjat lasketaan yhteen ja lahjavero määrätään tämän yhteissumman perusteella. Aviopuoliso voi kuitenkin lahjoittaa puolisolleen omaisuutta vähitellen ilman lahjaveroseuraamuksia. Omaisuutta saadaan lahjoittaa 4999 euroa kolmen vuoden välein.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa