Minilex - Lakipuhelin

Lahjavero Suomessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lahjaverotus on muuttunut vuoden 2017 alusta lähtien ja lahjaveroon vaikuttaa milloin lahja on saatu. Lahjavero määräytyy uuden asteikon mukaan, mikäli lahja on saatu 1.1.2017 tai sen jälkeen. Lahjavero Suomessa koskee kaikkia 5000 euron arvoisia tai sitä arvokkaampia lahjoja, sekä samalta henkilöltä kolmen vuoden aikana saatuja lahjoja, joiden yhteenlaskettu arvo saavuttaa 5000 euron rajan. Tällöin kaikki samalta henkilöltä saadut lahjat lasketaan yhteen vaikka ne edustaisivatkin eri varallisuuslajeja. Lahjan arvo määritellään lahjaverotuksessa sen lahjoitushetken mukaisen käyvän arvon perusteella.

Lahjavero koskee Suomessa käytännössä kaikkia erilaisia varallisuuslajeja, esimerkiksi kiinteistöjä, autoja, veneitä, osakkeita, rahaa, kuolinpesäosuuksia, hallintaoikeudesta luopumisia, ulkomaan matkoja ja eläimiä. Lahjan saajan on itse tehtävä saamastaan lahjasta veroilmoitus kolmen kuukauden kuluessa lahjan saamisesta.

Lahjavero tulee lahjansaajan maksettavaksi jos lahjansaaja tai lahjanantaja asui lahjoitushetkellä Suomessa tai jos lahjoituksen kohteena on Suomessa olevaa kiinteää omaisuutta tai sellaisen yhteisön osakkeita tai osuuksia, jonka varoista vähintään 50% muodostuu Suomessa sijaitsevasta kiinteästä omaisuudesta.

Suomen lahjaverotuksessa lahjaveron suuruus määräytyy lahjan arvon sekä osapuolten välisen sukulaisuussuhteen perusteella, käytössä on kaksi lahjaveroluokkaa joista ensimmäisen verotus on hieman kevyempää. Ensimmäiseen lahjaveroluokkaan kuuluvat lahjanantajan aviopuoliso, rekisteröidyn parisuhteen osapuoli, avopuoliso jolla on – tai on ollut – yhteinen lapsi lahjanantajan kanssa tai jonka kanssa hän on aiemmin ollut avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa, lahjanantajan suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa oleva perillinen – eli lapsi, lapsenlapsi, vanhempi, isovanhempi ja niin edelleen – sekä lahjanantajan aviopuolison tai rekisteröidyn parisuhteen osapuolen suoraan ylenevässä tai takenevassa polvessa oleva perillinen. Myös ottolapset ja –vanhemmat ovat samassa asemassa biologisten sukulaisten kanssa. Toiseen lahjaveroluokkaan kuuluvat kaikki muut paitsi ensimmäisessä veroluokassa määritellyt henkilöt.

Jos lahja annetaan yhteisesti useammalle henkilölle, joista kaikki eivät kuulu ensimmäiseen veroluokkaan, vero määräytyy toisen veroluokan mukaan. Poikkeus on tilanne, jossa yhteislahjan saajat ovat aviopuolisoita tai rekisteröidyn parisuhteen osapuolia, mutta lahjanantajaan nähden he kuuluvat eri veroluokkiin. Tällöin lahjavero määräytyy alemman veroluokan mukaisesti.

Lahjavero lasketaan aina vähintään 5000 euron arvoisen lahjan koko arvosta, verotonta osaa ei siis vähennetä lahjan arvosta. Lahjan arvo pyöristetään aina alaspäin sadan euron tarkkuudella. Lahjavero määräytyy veroluokkien sisällä lahjan arvon mukaisesti, sillä lahjaverotaulukot on jaettu luokkiin lahjan arvon perusteella. Eri arvoisista lahjoista tulee maksettavaksi vakioerä, sekä kyseisen luokan alarajan arvon ylittävältä osalta tietty, lahjan arvon kasvaessa kasvava lahjaveroprosentti.

Lisätietoja Suomen lahjaverotuksesta voi tiedustella esimerkiksi lakimieheltä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa