Minilex - Lakipuhelin

Lahjaveron verotus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lahjaveroa on maksettava, jos lahjan arvo on 5000 euroa tai enemmän. Jos lahjansaaja saa samalta lahjanantajalta kolmen vuoden aikana lahjoja, lasketaan näiden lahjojen arvot yhteen. Jos yhteissumma on 5000 euroa tai enemmän, tulee lahjavero maksettavaksi. Lahjansaajan on tehtävä lahjaveroilmoitus Verohallinnolle kolmen kuukauden kuluessa lahjoituspäivästä.

Verohallinto lähettää lahjansaajalle verotuspäätöksen sekä tiedot maksettavan veron määrästä ja eräpäivästä. Jos lahjaveron määrä on alle 500 euroa, se maksetaan yhdessä erässä. Jos taas lahjaveron määrä on suurempi, se on jaettu kahteen maksuerään.

Maatila ja yritys on kuitenkin poikkeus tästä. Maksueriä voi olla enintään kymmenen, jos lahjansaaja saa maatilan tai yrityksen ja hän jatkaa tällaisen toiminnan harjoittamista ja lahjaverosta vähintään 1700 euroa tulee tällaisesta maatilasta tai yrityksestä. Lahjansaaja voi tällöin hakea maksuajan pidennystä Verohallinnolta. Maatilasta tai yrityksestä tuleva lahjavero jaetaan enintään kymmeneen erään ja jokaisen erän suurus tulee olla vähintään 850 euroa.

Lahjaveron ensimmäinen eräpäivä on noin kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun Verohallinto on tehnyt ja postittanut verotuspäätöksen. Jos veron määrä on 500 euroa tai enemmän, lahjavero on jaettu kahteen erään, jolloin toinen eräpäivä on kahden kuukauden kuluttua ensimmäisestä eräpäivästä. Jos lahjaveroa ei makseta viimeistään eräpäivänä, tulee maksettavaksi myös viivekorkoa. Viivekorkoa tulee maksaa heti eräpäivän jälkeisestä päivästä lähtien siihen saakka, kunnes lahjavero maksetaan. Viivekorkoa maksetaan siis myös maksupäivältä. Vuonna 2017 viivekorko on 7 %. Viivekoron voi maksaa samalla tilisiirrolla kuin itse lahjaveron.

Jos lahjaveroa ei makseta, Verohallinto lähettää lahjaveron ensimmäisestä erästä kolme maksuhuomautusta. Jos lahjaveroa ei makseta kolmannen huomautuksen eräpäivään mennessä, vero siirtyy ulosottoon. Jos molemmat erät on maksettu myöhässä, toisesta erästä lähetetään verovelvolliselle vain yksi huomautus ennen veron siirtymistä ulosottoon. Veron ollessa ulosotossa verovelvollisen on maksettava lahjaveron lisäksi ulosottomaksu.

Lahjaveron määrä riippuu lahjoitettavan omaisuuden käyvästä arvosta lahjoitushetkellä sekä osapuolten välisestä sukulaisuussuhteesta. Lahjansaajat on jaettu kahteen lahjaveroluokkaan sukulaisuussuhteen perusteella. Lahjavero lasketaan sen veroluokan mukaan, kumpaan veroluokkaan lahjansaaja kuuluu.

Lisätietoa lahjaverotuksesta saat Minilexin lakimiehiltä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa