Minilex - Lakipuhelin

Lahjaveron suorittamisvelvollisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lahjaverovelvollisuus syntyy silloin, kun omaisuus siirtyy toiselle lahjana, jos lahjanantaja tai lahjansaaja asui lahjoitushetkellä Suomessa. Henkilöä pidetään Suomessa asuvana, kun hänellä on Suomessa varsinainen asunto ja koti.

Verovelvollisuus syntyy myös lahjana annetusta kiinteästä omaisuudesta ja sellaisen yhtiön osakkeista tai osuuksista, jonka varallisuudesta yli puolet koostuu Suomessa olevasta kiinteästä omaisuudesta. Jos Suomessa asuva henkilö on joutunut maksamaan lahjaveroa ulkomaille, tämä vero vähennetään Suomen lahjaverotuksessa. Kyseessä on tällöin niin sanottu ulkomaisen veron hyvitys.

Lahjaverovelvollisuus alkaa siitä hetkestä, kun saaja on saanut lahjan haltuunsa. Jos alaikäinen lapsi on saanut vanhemmiltaan veronalaiseksi katsottavan lahjan, alkaa verovelvollisuus siitä hetkestä, kun lahjoitus on tehty. Jos lahjansaaja on kolmen vuoden aikana ennen verovelvollisuuden syntymistä saanut samalta henkilöltä yhden tai useampia verotettavia lahjoja, tulee ne ottaa verotuksessa huomioon. Verosta vähennetään tällöin jo aiemmin maksettu lahjavero. Eri antajilta saadut lahjat verotetaan kaikki erikseen.

Toisinaan kauppaa tai vaihtoa voidaan pitää osittain vastikkeellisena ja osittain vastikkeettomana. Tätä kutsutaan myös sekasaannoksi. Mikäli kauppa- tai vaihtosopimuksesta käy ilmi, että vastikkeeksi on sovittu enintään kolme neljännestä käyvästä hinnasta, katsotaan tällöin käyvän hinnan ja vastikkeen välinen ero lahjaksi.

Lahjaverovelvollisuus voi syntyä myös edunsaajamääräyksen nojalla saadusta vastikkeettomasta vakuutuskorvauksesta. Kyseiset korvaukset ovat tosin verovapaita, jos niiden määrä ei ylitä 8500 euroa kolmen vuoden aikana. Jos vakuutuskorvaus katsotaan tuloverotuksessa veronalaiseksi, ei sitä pidetä lahjana. On hyvä huomata, että ennakkoperintö verotetaan lahjana.

Hallituksella on yleensäkin mahdollisuus myöntää poikkeuksia velvollisuudesta suorittaa veroa sellaisesta irtaimesta omaisuudesta, jonka ulkomaalainen on saanut lahjana.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa