Minilex - Lakipuhelin

Lahjaverosta vapaa omaisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lahjaveroa ei tarvitse suorittaa ollenkaan tavanomaisesta koti-irtaimistosta, joka on tarkoitettu lahjansaajan tai hänen perheensä henkilökohtaiseen käyttöön. Tällöin koti-irtaimisto on verovapaa siltä osin kuin se ei ylitä 5000 euroa.

Lahjaveroa ei tule suorittaa myöskään niistä varoista, joita henkilö on käyttänyt toisen henkilön kasvatukseen, koulutukseen tai elatukseen. Sama koskee tilannetta, kun varoja on käytetty edellä mainittuihin tarkoituksiin sellaisessa muodossa, ettei lahjansaajalla ole mahdollisuutta käyttää lahjoitusta muuhun kuin näihin tarkoituksiin.

Muustakaan kuin edellä mainitusta lahjasta, joka ei ylitä 5000 euroa, ei tarvitse suorittaa lahjaveroa. Veroa tulee kuitenkin suorittaa, jos lahjansaaja saa kolmen vuoden aikana useita lahjoja samalta antajalta, ja näiden lahjojen yhteisarvo nousee vähintään 5000 euroon. Lahjaveron rahamääräinen raja on siis 5000 euroa. 

Lahjaveroa ei yleensäkään tarvitse suorittaa sellaisesta omaisuudesta, joka on yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen toiminnan lakattua siirtynyt toiselle, taikka sellaisesta omaisuudesta, joka on lahjana annettu valtiolle tai valtion laitokselle, taikka maakunnalle, kunnalle, kuntayhtymälle, seurakunnalle tai muulle uskonnolliselle yhdyskunnalle taikka armeliaisuus- tai opetuslaitokselle.

Lahjaveroa ei suoriteta myöskään sellaisesta omaisuudesta, joka on annettu sellaiselle aatteelliselle yhdistykselle tai muulle yhteisölle, laitokselle tai säätiölle, jolla on tieteellinen, taiteellinen, kansanvalistusta, maanpuolustusta tai kotimaista elinkeinoelämää edistävä tai muu yleishyödyllinen tarkoitus. Lahjaveroa ei suoriteta myöskään lahjana saadusta elinkautisesta nautintaoikeudesta, eläkkeestä taikka muusta elinkaudeksi tai määrävuosiksi lahjana annetusta etuudesta. Tietyt vakuutuskorvaukset ovat myös lahjaverosta vapaita 8 500 euroon saakka kolmen vuoden ajalta. Lahjaverovelvollisuus lasketaan laista ilmenevien asteikkojen mukaisesti. Kuten perintöveron kohdalla, myös lahjaverotuksessa on käytössä kaksi eri veroluokkaa, joista ensimmäisessä verotus on lievempää kuin toisessa veroluokassa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa