Minilex - Lakipuhelin

Lahjaveron suuruus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lahjaveron suuruuteen vaikuttaa omaisuuden arvo sekä osapuolten välinen sukulaisuussuhde. Myös samalta lahjanantajalta aiemmin saadut lahjat vaikuttavat tietyissä tilanteissa lahjaveron määrään.

Omaisuuden arvoa määritettäessä otetaan huomioon omaisuuden käypä arvo. Lahjan käypänä arvona pidetään omaisuuden todennäköistä luovutushintaa. Todennäköisellä luovutushinnalla tarkoitetaan sellaista hintaa, jolla omaisuus myytäisiin tai ostettaisiin tuntemattomien henkilöiden välisessä kaupassa.

Osapuolten välinen sukulaisuussuhde määrittää sen, kumman veroluokan mukaan lahjansaajaa verotetaan. 1. veroluokkaan kuuluvat lahjanantajan lähimmät sukulaiset. Näitä ovat lahjanantajan aviopuoliso, rekisteröidyn parisuhteen osapuoli, avopuoliso (on tai on ollut yhteinen lapsi tai ollut aikaisemmin avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa), lahjanantajan suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa oleva perillinen sekä lahjanantajan aviopuolison tai rekisteröidyn parisuhteen osapuolen suoraan alenevassa polvessa oleva perillinen. 2. Veroluokkaan kuuluvat muut sukulaiset sekä muut henkilöt. 1. veroluokassa veroprosentit ovat luonnollisesti pienemmät kuin 2. veroluokassa. Alle 5000 euron lahjat ovat verovapaita kummassakin veroluokassa.

Jos lahjansaaja on saanut samalta lahjanantajalta 3 vuoden aikana useita lahjoja, joiden yhteismäärä on 5000 euroa tai enemmän, lasketaan tällaiset lahjat yhteen ja lahjavero suoritetaan tämän perusteella. Lahjaveron määrästä vähennetään kuitenkin aikaisemmin saaduista lahjoista jo maksetun lahjaveron määrä.

Ensiksi on siis selvitettävä lahjana saadun omaisuuden käypä arvo. Tämän jälkeen katsotaan, kumpaan veroluokkaan lahjansaaja kuuluu. Suoritettava lahjavero lasketaan kyseisen verotaulukon mukaan. Alle 5000 euron lahjat ovat saajalleen verovapaita. Jos lahjasaaja on kuitenkin saanut samalta lahjanantajalta useita lahjoja kolmen vuoden aikana ja niiden yhteismäärä on 5000 euroa tai enemmän, lasketaan tällaiset lahjat yhteen ja lahjavero suoritetaan sen perusteella.

Lahjaverotaulukot muuttuivat 1.1.2017. Jos olet saanut lahjan ennen tätä, suoritetaan lahjaveroa aikaisempien vuosien taulukoiden mukaan. Esimerkiksi vuonna 2016 saaduista lahjoista on suoritettava lahjaveroa, jos lahjan arvo on 4000 euroa tai enemmän. Minilexin lakimiehet auttavat sinua lahjaveroon liittyvissä kysymyksissä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa