Minilex - Lakipuhelin

Lahjaveron raja

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lahjaveroa on suoritettava lahjasta, jonka arvo on 5000 euroa tai enemmän. Alle 5000 euron arvoisesta lahjasta ei tarvitsee maksaa lainkaan veroa. Jos lahjanantajia on useita, lahjavero lasketaan erikseen jokaiselta lahjanantajalta saadusta lahjasta. Jos lahjansaaja saa samalta lahjanantajalta kolmen vuoden aikana lahjoja, tällaiset lahjat lasketaan yhteen lahjaverotusta varten. Jos kolmen vuoden aika saatujen lahjojen yhteismäärä on 5000 euroa tai enemmän, tulee lahjavero maksettavaksi. Toisin sanoen verovapaita lahjoja voi antaa haluamalleen henkilölle 4999 euroa joka kolmas vuosi.

Lahjaveroa on maksettava kaikenlaisesta varallisuudesta, jos lahjansaaja tai lahjanantaja taikka molemmat asuivat lahjoitushetkellä Suomessa. Lahjansaajan on tehtävä lahjaveroilmoitus Verohallinnolle kolmen kuukauden kuluessa lahjoituspäivästä.

Lahjaveron määrään vaikuttaa lahjoitetun omaisuuden käypä arvo lahjoitushetkellä sekä lahjanantajan ja lahjansaajan välinen sukulaisuussuhde. Lahjansaajat on jaettu kahteen lahjaveroluokkaan. Se, kumpaan veroluokkaan lahjansaaja kuuluu, riippuu osapuolten välisestä sukulaisuussuhteesta. Ensimmäiseen veroluokkaan kuuluvat lahjanantajan aviopuoliso ja rekisteröidyn suhteen osapuoli, lahjanantajan avopuoliso, jos avopuolisoilla on tai on ollut yhteinen lapsi tai jos avopuolisot ovat aikaisemmin olleet keskenään avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa, lahjanantajan suoraan alenevassa tai ylenevässä polvessa oleva perillinen sekä lahjanantajan aviopuolison tai rekisteröidyn parisuhteen osapuolen suoraan alenevassa polvessa oleva perillinen. Toiseen veroluokkaan kuuluvat muut sukulaiset ja muut henkilöt.

Lahjanantajan lähimmät sukulaiset eli ensimmäiseen veroluokkaan kuuluvat henkilöt maksavat vähemmän lahjaveroa kuin toiseen veroluokkaan kuuluvat, lahjanantajan kaukaisemmat sukulaiset ja suvun ulkopuoliset henkilöt. 5000 euron arvoisesta lahjasta maksetaan kuitenkin lahjaveroa 100 euroa molemmissa veroluokissa. Jos lahjana saadaan esimerkiksi 25 000 euroa, ensimmäiseen veroluokkaan kuuluva maksaa siitä lahjaveroa 1700 euroa, kun taas toiseen veroluokkaan kuuluva maksaa samasta summasta veroa 3900 euroa.

Lahjaveroa maksetaan siis vain 5000 euron arvoisesta tai sitä suuremmasta lahjasta. Alle 5000 euron arvoinen lahja on kokonaan verovapaa. Jos lahjansaaja saa samalta lahjanantajalta useita lahjoja kolmen vuoden aikana ja näiden lahjojen yhteisarvo on 5000 euroa tai enemmän, tulee lahjavero maksettavaksi. Lahjanantaja saa siis lahjoittaa haluamalleen henkilölle 4999 euroa kolmen vuoden välein. Lahjansaajan on tehtävä lahjaveroilmoitus Verohallinnolle kolmen kuukauden kuluessa lahjoituspäivästä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa