Minilex - Lakipuhelin

Lahjavero ja lahjan arvo

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lahjaverotuksessa lahjan arvo on lahjansaajan ja lahjanantajan sukulaisuussuhteen ohella toinen lahjaveron suuruuteen vaikuttava tekijä. Lahjavero tulee maksettavaksi kaikista sellaisista lahjoista, joiden arvo on 5000 euroa tai enemmän. Lahjaveroa tulee lisäksi maksaa myös jos lahjojen arvo samalta henkilöltä kolmen vuoden kuluessa on yhteenlaskettuna vähintään 5000 euroa. Näiden useiden samalta henkilöltä saatujen lahjojen arvo lasketaan yhteen vaikka ne edustaisivat eri varallisuuslajeja. Lahjan arvo määritellään lahjaverotuksessa sen lahjoitushetken mukaisen käyvän arvon perusteella.

Lahjavero koskee käytännössä kaikkia erilaisia varallisuuslajeja, esimerkiksi kiinteistöjä, autoja, veneitä, osakkeita, rahaa, kuolinpesäosuuksia, hallintaoikeudesta luopumisia, ulkomaan matkoja ja eläimiä.

Lahjaverotuksessa on kaksi veroluokkaa, joista ensimmäisen mukaan verotetaan esimerkiksi lahjanantajan lapsia, vanhempia ja aviopuolisoa. Ensimmäisessä veroluokassa lahjavero on toista veroluokkaa – johon esimerkiksi kaukaisemmat sukulaiset kuuluvat – alhaisempi. Lahjavero lasketaan aina vähintään 5000 euron arvoisen lahjan koko arvosta, verotonta osaa ei siis vähennetä lahjan arvosta. Lahjan arvo pyöristetään aina alaspäin sadan euron tarkkuudella.

Veroluokkien sisällä lahjaveron suuruuteen vaikuttaa lahjan arvo. Molemmat veroluokat on jaettu vielä lahjan arvon mukaisiin luokkiin ja jokaiselle ”arvoluokalle” on määritelty oma maksettavaksi tuleva vakioerä sekä arvoluokan alarajan ylittävältä osalta maksettava lahjaveroprosentti.

Lisätietoa lahjaveron määrästä tai laskentatavoista voi tiedustella esimerkiksi lakimieheltä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa