Minilex - Lakipuhelin

Lahjaveroasteikko

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Suomen perintö- ja lahjaverolain mukaan lahjan saajan on maksettava veroa lahjastansa valtiolle. Lahjaveron määrä riippuu siitä, kuinka läheinen lahjan saanut henkilö on lahjan antajan kanssa. Perintö- ja lahjaverolaissa lahjansaajat on jaettu kahteen veroluokkaan. Tämän jälkeen laissa on kumpaakin veroluokkaa varten asteikko, joiden mukaisesti lahjansaajan lahjaverovelvollisuus määräytyy. Tässä artikkelissa käsitellyt pykälät sisältyvät perintö- ja lahjaverolain 3. lukuun (Lahjaveron suorittamisvelvollisuus ja määrä).

Perintö- ja lahjaverolain mukaiseen veroluokkaan I kuuluvat ne lahjanantajalle erityisen tärkeät henkilöt, jotka perintö- ja lahjaverolain 11 § (pykälä) luettelee. Tähän ryhmään kuuluvat

  • lahjanantajan aviopuoliso,
  • lahjanantajan suoraan ylenevässä polvessa oleva perillinen (vanhemmat, isovanhemmat jne.),
  • lahjanantajan suoraan alenevassa polvessa oleva perillinen (lapsi, lapsenlapsi jne.),
  • lahjanantajan aviopuolison suoraan alenevassa polvessa oleva perillinen,
  • lahjanantajan kihlakumppani ja lahjanantajan avopuoliso (jos hän täyttää avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetun lain avopuolison määritelmän).

Veroluokkaan I kuuluvat henkilöt maksavat vähemmän lahjaveroa kuin veroluokkaan II kuuluvat henkilöt.

Perintö- ja lahjaverolain mukaiseen veroluokkaan II kuuluvat kaikki muut sukulaiset ja vieraat.

Perintö- ja lahjaverolain 19 a § sisältää lahjaveroasteikot kummallekin veroluokalle. Ensimmäisenä pykälässä on veroluokan I mukainen asteikko, jonka mukaan lahjansaajan lahjaverovelvollisuuden määrä riippuu kyseisen lahjan arvosta. Pykälässä on jaettu lahjojen mahdolliset arvot viiteen kategoriaan:

  • 4000 – 17 000 euron arvoiset lahjat,
  • 17 000 – 50 000 euron arvoiset lahjat,
  • 50 000 – 200 000 euron arvoiset lahjat
  • 200 000 –1 000 000 euron arvoiset lahjat, ja
  • yli miljoonan (1 000 000) euron arvoiset lahjat.

Veroluokan I lahjaveroasteikko sisältää myös lahjaveron vakio-osuudet kunkin kategorian alarajalla ja lahjaveroprosentit tuon alarajan ylittävälle osuudelle lahjan arvosta. Mitä suuremmasta lahjasta on kyse, sitä suuremmat ovat lahjaveron vakio-osuus ja sen päälle laskettava prosenttiosuus. Alle 4000 euron arvoisista lahjoista ei tarvitse maksaa lahjaveroa ollenkaan. Jos lahjansaaja saa samalta lahjanantajalta useita lahjoja kolmen vuoden aikana niin, että näiden lahjojen yhteisarvo ylittää 4000 euroa, kaikista tällaisista lahjoista on maksettava lahjaveroa jommankumman perintö- ja lahjaverolain lahjaveroasteikon mukaisesti.

Jos juuri kuvailtu lahjaveroasteikko vaikuttaa hämmentävältä, ei hätää, sillä seuraavaksi asiaa selvennetään esimerkin kautta. Jos lahjan arvo on 20 000 euroa, se on perintö- ja lahjaverolain 19 a §:n asteikossa 17 000 – 50 000 euron arvoisten lahjojen kategoriassa. Kyseisen kategorian lahjaveron vakioerä 17 000 euron alarajan kohdalla on 1 140 euroa. Esimerkkihenkilömme lahjan arvo ylittää kategorian alarajan 3000 eurolla (20 000e – 17 000e). Perintö- ja lahjaverolain 19 a §:n asteikko asettaa veroprosentiksi 11 % tälle alarajan ylittävälle osalle lahjan arvoa. Kategorian alarajan ylittävästä 3000 euron lahja-arvosta maksetaan siis lahjaveroa 330 euroa (3000e X 0.11). Veroluokkaan I kuuluvan 20 000 euron arvoisen lahjan saaneen esimerkkihenkilömme maksettavaksi lahjaveroksi tulee siten 1140 euroa + 330 euroa eli 1470 euroa.

Veroluokkaan II kuuluville henkilöille on oma lahjaveroasteikkonsa perintö- ja lahjaverolain 19 a §:ssä. Tässä toisessa lahjaveroasteikossa on samat lahjojen mahdollisten arvojen kategoriat kuin veroluokan I lahjaveroasteikossa (kuvailtu yllä). Veroluokan II asteikossa on kuitenkin korkeammat lahjaveron vakioerät lahjan mahdollisten arvojen kategorioiden minimirajoilla ja korkeammat veroprosentit vakioerän ylimenevästä osasta. Jos edellä kuvaillun esimerkin henkilö kuuluisikin veroluokkaan II, hänen lahjansa arvokategorian minimirajan (17 000 euron) ylittämisestä seuraa 2 830 euron lahjaveron vakioerä. 17 000 euron alarajan ylittävästä 3000 eurosta esimerkkihenkilömme maksaa lahjaveroa 27 % eli 810 euroa. Tällöin lahjansaaja maksaa siis yhteensä 2830 euroa + 810 euroa eli 3640 euroa lahjaveroa, mikä on huomattavasti enemmän kuin veroluokkaan I kuuluvan henkilön 1470 euron lahjavero samanarvoisesta 20 000 euron arvoisesta lahjasta.

Verohallinnon internetsivuilla (www.vero.fi) on lahjaveron laskemista helpottava laskuri osiossa Laskurit (>Lahjaverolaskuri).

Lahjaveroasteikoista on vielä huomautettava, että niitä koskeva pykälä (perintö- ja lahjaverolain 19 a §) on päivitetty ainakin kaksi kertaa aiemmin (vuosien 2012 ja 2014 lakiuudistuksilla). Tässä artikkelissa esimerkkeinä käytetyt lahjaveron vakioerät ja lahjaveroprosentit saattavat siten vanhentua, jos lainsäätäjä (eli eduskunta) päättää päivittää lahjaveroasteikot uudestaan tulevaisuudessa.

Minilex.fi-sivulla on paljon eri oikeudenaloja valottavia artikkeleita. Näiden artikkelien avulla voit halutessasi selvittää lisää lahjaverotuksesta tai jostain aivan muusta oikeudellisesta aiheesta. Jos tilanteesi on monimutkainen tai vaikea, on suositeltavaa ottaa yhteyttä lakimiehiimme, jotka pystyvät antamaan juuri Sinun olosuhteisiisi räätälöityä oikeudellista neuvontaa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa