Minilex - Lakipuhelin

Lahjavero perinnönjaossa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjaossa voi tietyissä tilanteissa tulla maksettavaksi myös lahjaveroa. Näissä tilanteissa on kyse perinnöstä luopumisesta. Jos luopumista ei toteuteta tehokkaasti, samasta perintöosuudesta maksetaan sekä perintö- että lahjaveroa.

Perinnöstä ja testamentista voidaan siis luopua joko tehokkaasti tai tehottomasti. Tehokkaassa luopumisessa luopujan ei tarvitse maksaa perintöveroa, vaan perintöverovelvollinen on lopullinen luovutuksensaaja. Tehottomassa luopumisessa luopuja joutuu luopumisesta huolimatta maksamaan perintöveroa ja lisäksi lopullisen luovutuksensaajan katsotaan saavan veronalaisen lahjan, jolloin hän joutuu maksamaan lahjaveroa. Tehottomassa luopumisessa samasta perintöosasta maksetaan siis sekä perintöveroa että lahjaveroa.

Perinnöstä luopuminen

Tehokkaan perinnöstä luopumisen edellytyksenä on ensinnäkin se, että perillinen luopuu osuudestaan perintöön vastikkeetta eikä määrää luopumiselleen ehtoja. Luopumisen yhteydessä luopuja ei voi myöskään määrätä, kenelle omaisuus menee. Luopuja ei voi muullakaan tavalla määrätä omaisuuden jakautumisesta. Tehokkaan luopumisen edellytyksenä on myös, että perillinen luopuu perinnöstä kokonaan.

Mahdollisuuden tehokkaaseen luopumiseen perillinen menettää kuitenkin aina, jos hän on osallistunut irtaimen jakoon, allekirjoittanut jäämistöön kuuluvaa omaisuutta koskevan luovutuskirjan, perinyt kuolinpesän saatavia tai vedonnut käytössä oleviin oikeussuojakeinoihin.

Testamentista luopuminen

Myös testamentista voidaan luopua tehokkaasti (ei perintöveroa luopujalla) tai tehottomasti (perintövero+lahjavero). Tehokkaan luopumisen kriteerit on pääpiirteissään samat kuin tehokkaassa perinnöstä luopumisessa. Testamentista luopuminen eroaa perinnöstä luopumisessa siinä, että testamentista voi luopua tehokkaasti myös osittain.

Yhteenveto

Lahjaveroa tulee siis maksettavaksi perinnönjaossa silloin, jos perinnön- tai testamentinsaaja luopuu perinnöstä, mutta luopumisen katsotaan tapahtuvan tehottomasti. Jos perillinen tai testamentinsaaja luopuu perinnöstä vastikkeetta ja ilman ehtoja eikä määrää sijaantulijoita tai muutenkaan määrää omaisuuden jakautumisesta, luopumista pidetään tehokkaana.

Perinnöstä ei voida luopua tehokkaasti vain osittain, mutta osittainen testamentista luopuminen on tehokas. Myös lakiosasta voidaan luopua tehokkaasti osittain.

Tehokkaassa luopumisessa perinnöstä luopuja ei ole verotuksellisesti ottanut perintöä vastaan, jolloin luopujan ei myöskään tarvitse maksaa perintöveroa. Perintöverovelvollinen on tässä tapauksessa lopullinen luovutuksensaaja. Tehottomassa luopumisessa luopujan katsotaan ottaneen perinnön vastaan ja sen jälkeen lahjoittaneen omaisuuden. Luopuja joutuu maksamaan tehottoman luopumisen tilanteissa perintöveron, minkä lisäksi lahjan saaja eli lopullinen luovutuksensaaja joutuu maksamaan lahjaveron.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa