Minilex - Lakipuhelin

Lahjavero ja perintövero

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Se, joka perintönä, lahjana tai testamentilla saa omaisuutta, on velvollinen suorittamaan siitä veroa valtiolle. Perintö- ja lahjaverosta säädetään perintö- ja lahjaverolaissa.

Lahjavero tulee maksettavaksi silloin, kun omaisuutta siirtyy toiselle henkilölle lahjana ja lahjan arvo on 5000 euroa tai enemmän. Lahjaveroa tulee maksaa kaikesta varallisuudesta, jos lahjansaaja tai lahjanantaja asui Suomessa lahjoitushetkellä.

Lahjaveroa tulee maksettavaksi myös silloin, jos samalta lahjanantajalta kolmen vuoden aikana saatujen lahjojen yhteismäärä on 5000 euroa tai enemmän. Tällöin lahjojen käyvät arvot lasketaan yhteen ja lahjavero määrätään tämän yhteenlasketun summan perusteella. Tästä verosta vähennetään aiemmin saaduista lahjoista maksetun veron määrä. Jos lahjanantajia on useampia, lahjaveron määrä lasketaan jokaisen lahjanantajan osalta erikseen.

Lahjaveron määrään vaikuttaa omaisuuden käypä arvo sekä lahjanantajan ja lahjansaajan välinen sukulaisuussuhde. Lahjansaajat on jaettu kahteen veroluokkaan. Sukulaisuussuhteen perusteella ratkeaa, kumpaan veroluokkaan lahjanantaja kuuluu. Vero lasketaan tämän veroluokan mukaan. Lahjoituspäivällä on siksi myös merkitystä. Lahjoituspäivä ratkaisee, minkä vuoden verotaulukon mukaan lahjaveron määrä lasketaan. 1.1.2017 on tullut voimaan uusi lahjaverotaulukko.

Perintönä tai testamentilla saadusta omaisuudesta on maksettava perintöveroa silloin, jos perinnönjättäjä tai perinnön- tai testamentinsaaja asui kuolinhetkellä Suomessa. Perintöverovelvollisia ovat siis perilliset ja testamentinsaajat. Perintövero määrätään jokaiselle perilliselle erikseen. Perintöveron määrään vaikuttaa perintöosan suuruus sekä vainajan ja perinnön- tai testamentinsaajan välinen sukulaisuussuhde. Myös perinnönsaajat on jaettu kahteen veroluokkaan. Sukulaisuussuhde ratkaisee sen, kumpaan veroluokkaan perillinen kuuluu. 1.1.2017 on tullut voimaan myös uusi perintöverotaulukko. Alle 20 000 euron suuruinen perintö on kokonaan verovapaa. Myös perinnönjättäjän tavanomainen koti-irtaimisto on verovapaata 4000 euroon asti.

Lahjaveroa on siis suoritettava lahjasta, jonka arvo on 5000 euroa tai enemmän. Samalta lahjanantajalta kolmen vuoden aikana saadut lahjat lasketaan yhteen lahjaveroa määrättäessä. Perintöveroa on suoritettava perintöosasta, jonka arvo on 20 000 euroa tai enemmän. Molempien verojen määrään vaikuttavat perinnön tai lahjan suuruus sekä osapuolten välinen sukulaisuussuhde. Uudet veroluokat sekä perintöveron että lahjaveron osalta ovat tulleet voimaan 1.1.2017. Jos lahja tai perintö on saatu ennen tätä, lasketaan veron määrä aiempien vuosien verotaulukoiden mukaan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi




Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa