Minilex - Lakipuhelin

Lahjavero ja käyttöoikeus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Käyttöoikeuden pidättäminen omaisuutta lahjoitettaessa on yksi keino vaikuttaa lahjaveron suuruuteen. Käyttöoikeuden arvo otetaan huomioon lahjoitettavan omaisuuden verotusarvoa määrättäessä. Käyttöoikeuden arvo siis pienentää omaisuuden verotusarvoa, joten siitä määrättävä vero on siten vastaavasti pienempi. Käyttöoikeuden pidättäminen onkin yksi yleisimmistä verosuunnittelukeinosta perintö- ja lahjaverotukseen liittyen.

Omaisuuden lahjoittaja voi pidättää itsellään käyttöoikeuden omaisuuteen. Tämä oikeus voidaan pidättää joko määräajaksi tai eliniäksi. Omaisuuden lahjoittaja voi pidättää käyttöoikeuden joko itselleen tai yhdelle tai useammalle muulle henkilölle. Yksinkertaisimmillaan käyttöoikeuden pidättäminen tarkoittaa sitä, että käyttöoikeuden haltija saa käyttää omaisuutta. Tällöin omaisuuden omistusoikeus ja käyttöoikeus ovat eri henkilöillä. Käyttöoikeuden pidättämistä mietittäessä on hyvä muistaa, että omaisuuden myyminen edellyttää käyttöoikeuden haltijan lupaa. Lisäksi omaisuuden tuotto, vaikkapa asunnon vuokratulot, kuuluvat usein käyttöoikeuden haltijalle, samoin omaisuuden käytöstä aiheutuvat kustannukset, kuten kiinteistövero. Käyttöoikeuden pidättäminen ilman tarkkaa harkintaa saattaa johtaa epätoivottuihin tilanteisiin. Tämän takia sitä ei aina kannata tehdä, vaikka se johtaisikin pienempään lahjaverorasitukseen.

Käyttöoikeuden pidättäminen merkitään lahjakirjaan. Lisäksi käyttöoikeudesta tulee ilmoittaa myös verohallintoon lahjaveroilmoituksessa, jonka perusteella lahjavero määrätään. Jotta käyttöoikeuden pidättämisellä voisi saada lahjaverotuksesta vähennyksen, tulee käyttöoikeuden olla todellinen. Käyttöoikeus ei ole todellinen esimerkiksi silloin, jos käyttöoikeuden haltija ei todellisuudessa voi käyttää omaisuutta tai saada hyväkseen omaisuuden tuottoa. Näin olisi esimerkiksi tilanteessa, jossa käyttöoikeus saaressa sijaitsevaan kesämökkiin pidätettäisiin veron minimoinnin tarkoituksessa lahjoittajan vanhemmalle, joka on sairauden takia laitoshoidossa. Tällöin olisi ilmeistä, että käyttöoikeuden haltija ei todellisuudessa pystyisi hyötymään käyttöoikeudestaan, joten se luultavasti sivuutettaisiin lahjaveroa määrättäessä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa