Minilex - Lakipuhelin

Hallintaoikeusvähennyksen laskeminen lahjaverotuksessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun omaisuutta lahjoitetaan, lahjanantaja voi pidättää itselleen tai jollekin muulle henkilölle hallintaoikeuden lahjoitettuun kohteeseen. Hallintaoikeuden pidättäminen tarkoittaa sitä, että hallintaoikeuden saajalla on oikeus käyttää lahjoitettua omaisuutta sekä nauttia sen tuotosta määräajaksi tai eliniäksi, vaikka varsinainen omistusoikeus siirtyy lahjansaajalle. Omistusoikeuden saaja ei voi käyttää tai luovuttaa kyseistä olevaa omaisuutta ilman hallintaoikeuden saajan suostumusta eikä nauttia sen tuotosta. Koska hallintaoikeuden pidättäminen rajoittaa omistusoikeudensaajan oikeustoimikelpoisuutta lahjan osalta, lahjaveroa määrättäessä vähennetään lahjan arvosta ns. hallintaoikeusvähennys, joka puolestaan pienentää lahjaveron määrää.

Hallintaoikeusvähennyksen arvoon vaikuttaa mm. hallintaoikeuden kohteena olevan omaisuuden vuosituotto, hallintaoikeuden saajan ikä sekä hallintaoikeuden pituus. Vuosituotto voidaan laskea joko todellisen vuosituoton perusteella tai käyttämällä tuottokertoimia.

Jos hallintaoikeuden saaja saa joitain tuloja, kuten esimerkiksi vuokratuloja hallinnan kohteesta, lasketaan tuotto näiden tulojen perusteella. Jos hallinnan kohde vuokrataan esim. 500 eurolla kuukaudessa, vuosituotto on 12 x 500 euroa. Mahdolliset hoitokustannukset saadaan vähentää vuokratuloista. Jos todellista tuottoa ei ole, voidaan vuosituotto laskea käyttämällä tuottokertoimia. Laskennallinen vuosituotto lasketaan siten, että testamentatun omaisuuden käypä arvo kerrotaan tuottokertoimella. Tuottokerroin on 3 %, kun kyse on vapaa-ajan asunnosta ja 5 %, kun kyse on muusta omaisuudesta kuin vapaa-ajan asunnosta. Jos testamentatun vapaa-ajan asunto on 300 000 euroa, laskennallinen vuosituotto on tällöin 300 000 euroa x tuottokerroin 3 % eli 9000 euroa.

Saajan ikä vaikuttaa vähennyksen arvoon siten, että hallintaoikeuden pääomitetun arvon määrä on sitä pienempi mitä vanhempi hallintaoikeuden saaja on. Hallintaoikeuden pituus voi olla joko elinikäinen tai määräaikainen. Lesken hallintaoikeus yhteisenä kotina käytettyyn asuntoon on pääsääntöisesti elinikäinen, ellei leski saa omistukseensa kodiksi sopivan asunnon. Hallintaoikeus testamentin perusteella voi olla joko elinikäinen tai määräaikainen.

Mikäli hallintaoikeus on elinikäinen, vähennys lasketaan kertomalla omaisuuden vuosituotto hallintaoikeuden saajan iän mukaan määräytyvällä ikäkertoimella. Jos saajia on useita, määräytyy ikäkerroin nuoremman saajan iän mukaan.

Kun hallintaoikeuden pituus on määräaikainen, vähennys lasketaan kertomalla vuosituotto sillä kalenterivuosimäärällä, jonka hallintaoikeus on voimassa. Määrävuosiksi tulevan hallintaoikeuden kerroin on 8 %. Mikäli tämä kerroin olisi suurempi kuin elinikäisen hallintaoikeuden, käytetään laskennassa iän mukaan määräytyvää kerrointa.

Lahjavero määrätään käyvästä arvosta, josta on vähennetty hallintaoikeusvähennys. Näin lahjansaaja maksaa vähemmän lahjaveroa kuin tilanteessa, jossa hän olisi saanut omaisuuden heti käyttöönsä.

Lahjaveroa koskevissa kysymyksissä kannattaa olla yhteydessä asiantuntijaan. Mikäli haluat saada lisätietoa lahjaverotuksesta tai haluat harjoittaa verosuunnittelua, voit ottaa yhteyttä lakimiehiimme, jotka ovat apunasi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa