Minilex - Lakipuhelin

Ennakkoperintö ja lahjavero

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ennakkoperintö on lahja, joka otetaan huomioon perinnönjättäjän kuoleman jälkeen toimitettavassa perinnönjaossa. Rintaperilliselle annettua lahjaa pidetään yleensä ennakkoperintönä. Tämän olettaman taustalla on ajatus siitä, että perinnönjättäjä ei ole halunnut suosia lahjansaajaa antamalla tälle enemmän omaisuutta kuin muille perillisille. Lahjanantaja voi lahjakirjassa kuitenkin erikseen määrätä, että lahja ei ole ennakkoperintö. Muulle kuin rintaperilliselle annettu lahja on ennakkoperintöä vain, jos lahjanantaja on erikseen niin määrännyt. Ennakkoperinnöksi ei katsota tavanomaista lahjaa.

Ennakkoperinnöstä maksetaan lahjaveroa silloin, kun ennakkoperintö saadaan. Ennakkoperintö otetaan lahjaverosta huolimatta huomioon myös perintöverotuksessa.

Perintöverotusta toimitettaessa kaikki ennakkoperinnöt lisätään kuolinpesän varoihin. Ennakkoperinnöt arvostetaan tällöin lahjoitushetken mukaiseen arvoon. Perinnönjättäjän omaisuus ja ennakkoperinnöt lasketaan yhteen ja jaetaan perillisten kesken. Ennakkoperinnön saanut perillinen saa perinnönjaossa vähemmän omaisuutta, koska hän on jo aiemmin saanut ennakkoperinnön.

Ennakkoperinnön saaneiden perillisten perintöverosta vähennetään perillisen aiemmin suorittaman lahjaveron määrä. Jos aiemmin maksetun lahjaveron määrä on suurempi kuin perinnönjaossa määrättävä perintövero, erotusta ei makseta takaisin.

Esimerkki: Perittävällä on kaksi lasta A ja B. A on saanut 10 000 euron arvoisen ennakkoperinnön. Pesän arvo on 30 000 euroa. Ennakkoperintö lisätään siis pesän varoihin, jolloin pesän arvoksi tulee 40 000 euroa, jolloin A:n ja B:n molempien osuus on 20 000 euroa. Koska A on jo saanut 10 000  euron arvoisen ennakkoperinnön, hän saa nyt toimitettavassa perinnönjaossa 10 000 euroa ja B saa 20 000 euroa.

Molemmille määrätään nyt perintövero 20 000 eurosta. A:n perintöverosta vähennetään se lahjaveron määrä, jonka hän on suorittanut ennakkoperinnöstään silloin, kun hän on sen saanut. Jos aiemmin maksetun lahjaveron määrä on suurempi kuin nyt maksettavaksi tuleva perintövero, erotusta ei makseta takaisin.

Ennakkoperinnöstä maksetaan siis lahjaveroa samalla tavalla kuin muista lahjoista silloin, kun se saadaan. Ennakkoperintö otetaan kuitenkin huomioon perintöverotuksessa ja perillinen maksaa perintöveroa koko perintöosuudestaan, myös ennakkoperinnöstä. Perintöveron määrästä vähennetään kuitenkin aikaisemmin suoritetun lahjaveron määrä.

Jos kyseessä ei ole ennakkoperintö, vaan tavallinen lahja, tämä otetaan huomioon perintöverotuksessa vain, jos lahja on saatu kolmen viimeisen vuoden kuluessa ennen perittävän kuolemaa. Lahjan arvo lisätään tällöin lahjan saaneen perintöosuuteen ja perintövero määrätään tämän yhteissumman perusteella. Perintöverosta vähennetään se lahjaveron määrä, joka lahjasta on aiemmin suoritettu.

Minilexin lakimiehet auttavat Sinua mielellään ennakkoperintöön ja lahjaverotukseen liittyvissä kysymyksissä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa