Minilex - Lakipuhelin

Tuotteen määritelmä tuotevastuulaissa


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Tuotevastuulaki koskee tuotteesta henkilölle taikka yksityiseen käyttöön tai kulutukseen tarkoitetulle ja vahinkoa kärsineen pääasiassa sellaiseen tarkoitukseen käyttämälle omaisuudelle aiheutuneen vahingon korvaamista. Tuotevastuulaki ei siis sovellu sellaisten tuotteiden osalta, joita ei ole varsinaisesti tarkoitettu yksityiseen käyttöön, mutta joita kuitenkin saatetaan käyttää sellaiseen tarkoitukseen. Jos kuluttaja esimerkiksi kotiinsa ostaa tuotantotalouteen tarkoitetun erityistyökalun tai -laitteen, jonka käyttö edellyttää ammattitaitoa, hän ei voi saada korvausta työkalun tai laitteen aiheuttamasta vahingosta vetoamalla esimerkiksi siihen, että käyttöohjeita ei ollut laadittu siten, että tavallinen kuluttaja ymmärtää ne. Tällaiset työkalut ja laitteet eivät ole tarkoitettuja varsinaisesti yksityiseen käyttöön.

Tuotteella tarkoitetaan irtainta esinettä, ei kuitenkaan toisen maalla olevaa rakennusta. Laki koskee tuotteesta aiheutunutta vahinkoa, vaikka tuote on liitetty toiseen irtaimeen esineeseen tai kiinteistöön. Tuotetta koskevia säännöksiä sovelletaan myös sähköön. Tämä merkitsee sitä, että esimerkiksi sähkön jännitteen ja taajuuden muutoksista aiheutuvat vahingot kuuluvat tuotevastuulain soveltamisalaan. Sen sijaan sähkökatkoksista johtuvat vahingot eivät kuulu lain piiriin, koska tuotteen toimituksen viivästymistä tai poisjäämistä ei pidetä tuotevahinkona.

Osatuotteella tarkoitetaan tuotteen raaka-ainetta ja osaa sekä tuotteen valmistamisessa tai tuottamisessa käytettyä ainetta. Erityistä huomiota on kiinnitetty tuotteisiin, joissa on henkilövahingon vaara, esimerkiksi lasten lelut ja elintarvikkeet.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa