Minilex - Lakipuhelin

Tuotevastuusta sopiminen


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Tuotevastuulaki on kuluttajia suojaava laki vastaavalla tavalla kuin kuluttajansuojalaki. Lain säännökset ovat kuluttajan eduksi pakottavia. Tämä tarkoittaa sitä, että tuotevastuusta sopiminen kuluttajalle epäedullisemmin ehdoin kuin mitä laista seuraisi, ei ole sallittua. Ennen vahingon ilmenemistä tehdyn sopimuksen ehto, joka rajoittaa vahinkoa kärsineen oikeutta tuotevastuulain mukaiseen korvaukseen, on mitätön. Kuluttajan ei tietenkään ole pakko ottaa lain mukaan tulevaa korvausta vastaan, vaan vahingon syntymisen jälkeen osapuolet voivat sopia ostajalle epäedullisemmasta korvauksesta, mutta vain kuluttajan suostumuksella. Ennen vahingon syntymistä laaditut ehdot eivät sido kuluttajaa.

Tuotevastuulaki ei koske elinkeinonharjoittajien välisiä toimia. Elinkeinonharjoittajien välinen tuotevastuu määräytyy heidän välisen sopimuksensa perusteella. He voivat siten sopia ennen vahingon sattumista tai sen jälkeen, kuinka asiassa menetellään. Myydyn omaisuuden mulle omaisuudelle aiheuttamia vahinkoja pidetään välillisinä vahinkoina. Mikäli osapuolet eivät ole sopineet asiasta mitään, noudatetaan kauppalain säännöksiä. Kauppalain mukaan ostajalla on oikeus täyteen korvaukseen eli korvaukseen myös välillisestä vahingosta vain, jos virhe tai vahinko johtuu huolimattomuudesta myyjän puolella tai tämän antamasta erityisestä sitoumuksesta.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa