Minilex - Lakipuhelin

Tuotevastuu ja tuoteturvallisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tuotevastuulla tarkoitetaan vahingonkorvausvastuuta tuotteen aiheuttamista vahingoista jollekin henkilölle tai yksityiseen käyttöön tarkoitetulle omaisuudelle. Tuoteturvallisuuden avulla puolestaan pyritään muun muassa varmistamaan kuluttajille tarjottavien tavaroiden ja palveluiden turvallisuus sekä ennaltaehkäisemään terveydelle ja omaisuudelle aiheutuvia vaaroja.

Tuotevastuu on ankaraa vastuuta eli tuottamuksesta riippumatonta vastuuta, joten vahingonkorvausvelvolliseksi voi joutua siitä huolimatta, vaikka olisi toiminut huolellisesti. Vahingonkorvausvelvollisia voivat olla muun muassa tuotteen valmistaja tai maahantuoja sekä tuotetta omanaan markkinoinut taho. Vahingonkorvausvelvollisuuden edellytyksenä on, että tuote ei ole ollut niin turvallinen kuin on ollut aihetta olettaa. Tuotteen turvallisuudessa on ollut tällöin puutteita ja sen vuoksi vahinkokin on aiheutunut. Tuotteesta aiheutunut vahinko ja tuotteen puutteellinen turvallisuus sekä syy-yhteys niiden välillä on kyettävä osoittamaan vahingonkorvauksen saamiseksi.

Elinkeinonharjoittajille on asetettu velvollisuus huolehtia siitä, ettei kuluttajille tarkoitetuista tavaroista ja palveluista aiheudu vaaraa kenellekään. Heidän tulee myös ilmoittaa vaarallisista kulutustavaroista tai kuluttajapalveluista valvontaviranomaiselle. Kuluttajille tulee antaa mahdollisten vaarojen arvioimiseksi tarpeelliset tiedot yksityiseen kulutukseen tarkoitetuista tavaroista ja palveluista. Tuoteturvallisuutta valvovia viranomaisia ovat muun muassa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto sekä Tulli, joilla on muun muassa oikeus saada tietoja sekä oikeus ottaa näytteitä valvontaa varten. Tarpeen vaatiessa valvontaviranomaisilla on mahdollisuus määrätä muun muassa korjaus- ja oikaisutoimenpiteistä tai kieltää vaarallisen tuotteen valmistaminen, maahantuonti sekä myyminen.

Tuotevastuu tarkoittaa siis vahingonkorvausvastuuta vahingosta, jonka tuote on aiheuttanut. Elinkeinonharjoittajan on huolehdittava siitä, että hänen kuluttajille tarjoamansa tavarat ja palvelut ovat turvallisia. Tuoteturvallisuutta koskevan lainsäädännön yhtenä tavoitteena onkin vaarojen ennaltaehkäiseminen. Mikäli haluat tietää lisää tuotevastuusta ja tuoteturvallisuudesta, voit soittaa alla olevaan lakipuhelimen numeroon.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa