Minilex - Lakipuhelin

Tuotevastuun ankara vastuu


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Tuotevastuu tarkoittaa elinkeinonharjoittajan vastuuta tuotevahinkolain tarkoittamasta tuotevahingosta kuluttajalle. Lain tarkoituksena on taata, ettei kuluttajien saataviin päätyisi vaarallisia tuotteita.

Tuotevastuulain sisältämä vastuu valmisteuista kuluttajille tarjottavista tuotteista on niin kutsuttua ankaraa vastuuta. Tämä tarkoittaa, että elinkeinonharjoittajan eli yrityksen velvollisuus vastata vahingosta ei muutu tai ole riippuvainen siitä, onko se toiminut huolimattomasti tai laiminlyöden velvollisuutensa. Korvausvelvollisuus siten voi syntyä vaikka yritys toimisi huolellisesti, jos lain edellytykset tuotevastuusta täyttyvät. Pelkkä syy-yhteys vahingon ja sen aiheuttaneen tuotteen välillä aiheuttaa vastuun. Yritys ei siten voi välttyä vastuulta väittämällä toimineensa oikein, ellei laissa määritellyt puolustuskeinot vastuulta täyty. Esimerkiksi tällainen keino välttyä vastuulta on, jos tuote on viranomaisen pakottavien määräysten mukainen eikä siten yritys voisi vaikuttaa tuotteen turvallisuuteen tarpeeksi.

Tuotevastuulaki tähtää tuotteiden aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisemiseen, niin laajasti kuin yrittäjällä on mahdollista sekä syntyneiden vahinkojen korvaamiseen. 

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa