Minilex - Lakipuhelin

Tuotevastuusta seuraa vahingonkorvausvelvollisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tuotevastuulla tarkoitetaan tuotevahingosta johtuvaa vahingonkorvausvastuuta. Tuotevastuulailla pyritään

  • ehkäisemään ennakolta tuotevahinkoja,
  • saamaan tuotteita valmistavat ja maahan tuovat yritykset tehostamaan markkinoimiensa tuotteiden valvontaa sekä
  • parantamaan vahinkoa kärsineen oikeutta saada korvaus tuotevahingosta.

Vahingon kärsineellä on oikeus saada korvaus tuotevahingosta, vaikkei vahinkoa aiheuttaneen tuotteen välittäjä olisikaan menetellyt huolimattomasti. Vahingonkärsijän ei siten tarvitse esittää näyttöä vahingon aiheuttaneen menettelystä vaan riittää, että vahinko on aiheutunut.

Korvauskanne on nostettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun korvausta vaativa sai tiedon tai hänen olisi tullut saada tieto vahingon ilmenemisestä, tuotteen puutteellisesta turvallisuudesta ja korvausvelvollisesta. Kanne on kuitenkin pantava vireille viimeistään kymmenen vuoden kuluessa siitä, kun korvausvelvollinen laski vahinkoa aiheuttaneen tuotteen liikkeelle. Kanneaika vanhenee siis kymmenessä vuodessa, vaikka vahingonkärsijä ei olisi saanut tieota vahingon ilmenemisestä, tuotteen puutteellisesta turvallisuudesta ja korvausvelvollisesta. Tuomioistuin ei ota oma-alotteisesti vanhentumista huomioon. Korvausta voidaan siten tuomita vanhentumisajan jälkeenkin, ellei se, jolta korvausta vaaditaan, vetoa vanhentumiseen.

Korvauksen perusteena tuotevahingoissa on tuotteesta henkilölle aiheutunut vahinko tai omaisuudelle aiheutunut vahinko. Tällaisen omaisuuden tulee olla tarkoitettu pääasiassa yksityiseen kulutukseen. Jos vahingoittunut omaisuus oli tarkoitettu sekä yksityiseen kulutukseen että elinkeinotoimintaan, ratkaisevaa on omaisuuden pääasiallinen käyttö. Tuotteelle itselleen aiheutunutta vahinkoa ei korvata, vaikka muuta omaisuutta vahingoittuu samanaikaisesti. Tällaisen vahingon korvaaminen määräytyy tuotteen myyjän ja aikaisemman myyntiportaan vastuun mukaisesti.

Vahingonkorvausvelvollisuus syntyy, jos tuote ei ole ollut niin turvallinen kuin on ollut aihetta odottaa. Turvallisuutta arvioitaessa tarkastellaan tuotteen liikkeellelaskun ajankohtaa, tuotteen ennakoitavissa oleva käyttöä, tuotteen markkinointia ja käyttöohjeita sekä muita seikkoja. Vahingonkorvausvelvollisia ovat tuotteen valmistaja, maahantuoja, markkinoija ja liikkeelle laskija.

Korvausvelvollisuutta ei kuitenkaan synny, jos se, jolta vaaditaan korvausta, pystyy näyttämään, että hän ei ole laskenut tuotetta liikkeelle elinkeinotoiminnassa tai tuotteen puutteellinen turvallisuus on seurausta siitä, että tuotteen on oltava viranomaisen antamien pakottavien määräysten mukainen. Korvausvelvollisuutta ei ole myöskään, jos se, jolta vaaditaan korvausta, saattaa todennäköiseksi, ettei tuotteen turvallisuudessa ollut vahingon aiheuttanutta puutetta silloin, kun hän laski sen liikkeelle.

Soita lakipuhelimeen ja kysy lisää aiheesta Minilexin ammattilaisilta!

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]